Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis:

Valda Karmazienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja metodininkė.

Jolanta Karsakaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

Rita Bimbirienė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Vita Strasevičienė – tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja.

Lilijana Mickūnienė – gamtos-socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, biologijos, geografijos vyresnioji mokytoja.

Vilija Špiliauskaitė – užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Vaida Veršylaitė – estetinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, technologijų vyresnioji mokytoja.