Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
2023 m. šešių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-27 11:58:52 4.38 MB
2022 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
2022 m. šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-27 11:59:44 4.18 MB
2022 metų trijų mėnesių tarpinio finansinio ataskaitų rinkinys 2024-02-27 12:00:16 4.29 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022-09-30 d suvestinė 2024-02-27 12:00:37 315.58 KB
Mokėtinų sumų 2022 m rugsėjo mėn 30 d 2022-10-17 17:39:20 116.47 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m III ketvirtį 4.1 MB
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 22.44 MB
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus 2022-06-08 20:44:02 24.06 MB
Mokėtinų sumų 2021m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita 2021-11-14 14:38:58 116.53 KB
Mokėtinų sumų 2021-06-30 d ataskaita 2021-11-14 14:38:58 114.62 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2021-06-30 d. 2021-11-14 14:38:58 37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita 2021-11-14 14:38:58 312.23 KB
Mokėtinų sumų 2021-03-31 d ataskaita 2021-11-14 14:38:58 114.56 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita 2021-11-14 14:38:58 309.78 KB
Mokėtinų sumų 2021m. gruodžio mėn 31 d ataskaita 2022-04-27 10:34:52 116.45 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaita iv ketv suvestinė 2022-04-27 10:34:53 820.5 KB
Mokėtinų sumų 2021m. gruodžio mėn 31 d ataskaita 2022-04-27 10:35:04 116.45 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaita iv ketv suvestinė 2022-04-27 10:35:05 820.5 KB
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m kovo 31 d ataskaita 2021-11-14 14:35:31 316.11 KB
Mokėtinų sumų 2020-03-31 d ataskaita 2021-11-14 14:35:38 114.74 KB
2020 m trijų mėnesių tarpinio ataskaitų rinkinio ataskaitos 2021-11-14 14:35:47 4.4 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m birželio 30 d ataskaita 2021-11-14 14:35:56 309.03 KB
Mokėtinų sumų 2020-06-30 d ataskaita 2021-11-14 14:36:49 114.61 KB
2020 m šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-14 14:36:18 4.37 MB
2020 m devynių mėn tarpinės finansinės ataskaitos 2021-11-14 14:36:31 4.46 MB
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-14 15:32:33 24.6 MB
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Aiškinamasis raštas 2019m I ketv 2021-11-14 14:33:03 46.5 KB
Fin būkl ataskaita 2019 m I ketv 2021-11-14 14:33:11 66 KB
Finansav sumos 2019 m I ketv 2021-11-14 14:33:18 36.5 KB
Finansav sumų likučiai 2019 I ketv 2021-11-14 14:33:26 40 KB
Veiklos rezult atask 2019 m I ketv 2021-11-14 14:33:33 52 KB
Aiškinamasis raštas 2019m II ketv 2021-11-14 14:33:44 46 KB
Finansavimo sumos 2019 m II ketv 2021-11-14 14:33:52 36.5 KB
Finansavimo sumų likučiai 2019 II ketv 2021-11-14 14:33:59 40 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m II ketv 2021-11-14 14:34:08 66 KB
Veiklos rezultų ataskaita 2019 m II ketv 2021-11-14 14:34:15 52 KB
Aiškinamasis raštas 2019m III ketv 2021-11-14 14:34:23 48 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį priedas Nr 4 už 2019m. III ketv. 2021-11-14 14:34:34 281.03 KB
Finansavimo sumų likučiai 2019 III ketv 2021-11-14 14:34:42 40 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m III ketv 2021-11-14 14:34:55 66 KB
Veiklos rezult atask 2019 m III ketv 2021-11-14 14:35:02 52 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus 2021-11-14 14:35:12 21.96 MB
2018 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
aiškinamasis raštas 2018 m I ketv 2021-11-14 14:28:14 46 KB
fin būklės ataskaita 2018 m I ketv 2021-11-14 14:28:23 65.5 KB
finansavimo sumos 2018 m I ketv 2021-11-14 14:28:33 36 KB
finansav sumų likučiai 2018 I ketv 2021-11-14 14:28:46 39.5 KB
veiklos rezult atask 2018 m I ketv 2021-11-14 14:28:54 51.5 KB
2018 m I ketvirčio ataskaitos 2021-11-14 14:29:01 3.44 MB
aiškinamasis raštas 2018 m II ketv 2021-11-14 14:29:11 46 KB
finansavimo sumos 2018 m II ketv 2021-11-14 14:29:19 36 KB
finansavimo sumų likučiai 2018 II ketv 2021-11-14 14:29:30 39.5 KB
finansinės būklės ataskaita 2018 m II ketv 2021-11-14 14:29:37 65.5 KB
veiklos rezultatų ataskaita 2018 m II ketv 2021-11-14 14:29:46 51.5 KB
aiškin raštas 2018 m III ketv gimnaz 2021-11-14 14:30:04 46 KB
fin būkl ataskaita 2018 m III ketv 2021-11-14 14:30:10 65.5 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2018 III ketv 2021-11-14 14:30:18 39.5 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2018 III ketv_ 2021-11-14 14:31:21 39.5 KB
veiklos rezult atask 2018 m III ketv 2021-11-14 14:30:37 51.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m gruodžio 31 d ataskaita. 2021-11-14 14:30:44 283.38 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m gruodžio mėn ataskaita. 2021-11-14 14:30:51 80.21 KB
2018 metų finansinis rinkinys 2021-11-14 14:30:59 274.75 KB
Aiskinamasis rastas_uz 2018m 2021-11-14 14:31:06 110 KB
2017 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
aiškin raštas 2017 m I ketv 2021-11-14 14:25:06 45 KB
fin būkl ataskaita 2017 m I ketv 2021-11-14 14:25:13 65.5 KB
veiklos rezult atask 2017 m I ketv 2021-11-14 14:25:21 51.5 KB
aiškin raštas 2017 m II ketv 2021-11-14 14:25:29 45 KB
fin būkl ataskaita 2017 m II ketv 2021-11-14 14:25:36 65.5 KB
finansav sumos 2017 m II ketv 2021-11-14 14:25:45 36 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2017m. II ketv 2021-11-14 14:25:54 39.5 KB
veiklos rezult atask 2017 m II ketv 2021-11-14 14:26:05 51.5 KB
aiškin raštas 2017 m III ketv  2021-11-14 14:26:25 45.5 KB
fin būkl ataskaita 2017 m III ketv 2021-11-14 14:26:33 65.5 KB
Kopija dok paieska finansav sumų likučiai III ketv 2021-11-14 14:26:40 39.5 KB
veiklos rezult atask 2017 m III ketv 2021-11-14 14:26:48 51.5 KB
Aiškinamasis raštas už 2017 m. 2021-11-14 14:26:57 112.5 KB
Metinis finansinis rinkinys 2017 m 2021-11-14 14:27:10 269.68 KB
2016 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
finansav sumos 2016 m I ketv 2021-11-14 14:22:11 36 KB
finansav sumos 2016 m III ketv 2021-11-14 14:20:19 36 KB
aiškinamasis raštas 2016 I ketv. 2021-11-14 14:16:10 45 KB
finansinės būklės ataskaita 2016 m I ketv 2021-11-14 14:16:19 65.5 KB
finansavimo sumos 2016 m I ketv 2021-11-14 14:16:28 36 KB
Kopija dok. paieška finansavimo  sumų_ likučiai 2021-11-14 14:16:43 39.5 KB
veiklos rezultatų ataskaita 2016 m I ketv 2021-11-14 14:16:53 51.5 KB
aiškinamasis raštas 2016 II ketv 2021-11-14 14:17:06 44 KB
finansavimo sumos 2016 m II ketv 2021-11-14 14:17:18 36 KB
finansinės būklės ataskaita 2016 m II ketv 2021-11-14 14:17:32 65.5 KB
Kopija dok. paieška finansav. sumų likučiai 2021-11-14 14:17:43 39.5 KB
veiklos rezultų ataskaita 2016 m II ketv 2021-11-14 14:17:58 51.5 KB
aiškin raštas 2016 III ketv 2021-11-14 14:18:11 46 KB
fin būkl ataskaita 2016 m III ketv 2021-11-14 14:18:20 65.5 KB
finansav sumos 2016 m III ketv 2021-11-14 14:18:30 36 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai III ketv 2021-11-14 14:18:37 39.5 KB
veiklos rezult atask 2016 m III ketv 2021-11-14 14:18:45 51.5 KB
2016 M finansinis rinkinys 2021-11-14 14:18:52 232.19 KB
Aiskinamasis Rastas uz 2016m perdarytas 2021-11-14 14:19:01 119.5 KB
2015 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
aiškin raštas 2015 II ketv  2021-11-14 14:11:25 43 KB
fin būkl ataskaita 2015 m II ketv 2021-11-14 14:11:32 64.5 KB
finansav sumos 2015 m II ketv 2021-11-14 14:11:40 36 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2021-11-14 14:11:48 39.5 KB
veiklos rezult atask 2015 m II ketv 2021-11-14 14:11:56 51.5 KB
Kopija dokpaieska finansav sum_ liku_iai III ketv 2021-11-14 14:12:08 39.5 KB
veiklos rezult atask 2015 m III ketv 2021-11-14 14:12:18 51.5 KB
fin b_kl ataskaita 2015 m III ketv 2021-11-14 14:12:27 65.5 KB
finansav sumos 2015 m III ketv 2021-11-14 14:12:38 36 KB
ai_kin ra_tas 2015 III ketv gimnaz geras 2021-11-14 14:12:52 44 KB
Kopija dokpaieska forma Nr 2 nauja 5SB 2015 M III KETV SUVESTIN_ 2021-11-14 14:13:05 208.7 KB
Kopija dokpaieska forma Nr 2 nauja 5SB 2015 M III KETV 2021-11-14 14:13:12 208.68 KB
Kopija dokpaieska forma Nr 2 nauja 5SB(SP) 2015 M III KETV 2021-11-14 14:13:47 208.48 KB
Kopija dokpaieska forma Nr 2 nauja4SB(MK) 2015 M III KETV 2021-11-14 14:13:55 208.58 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. 2021-11-14 14:14:26 278.73 KB
Aiškinamasis raštas 2015 m, 2024-02-27 11:07:44 131.5 KB
Tarybos sprendimas 2015 m. 2021-11-14 14:14:57 46 KB
2014 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketvirtis 2024-01-22 15:15:59 43 KB
Finansinės būklės ataskaita 2014 m. I ketv 2024-01-22 15:16:25 65.5 KB
Finansavimo sumos 2014 m. I ketv 2024-01-22 15:17:09 36 KB
Kopija dokumentų paieška finansavimo sumų likučiai. 2024-01-22 15:17:45 39.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. I ketv 2024-01-22 15:18:45 51.5 KB
Aiškinamasis raštas 2014 m. II ketv 2024-01-22 15:19:26 44.5 KB
Finansinės būklės ataskaita 2014 m. II ketv 2024-01-22 15:20:28 65.5 KB
Finansavimo sumos 2014 m. II ketv 2024-01-22 15:21:17 36 KB
Kopija dokumentų paieška finansavimo sumų likučiai 2024-01-22 15:22:01 39.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. II ketv 2024-01-22 15:22:51 51.5 KB
Aiškinamasis raštas 2014 m. III ketv  2024-01-22 15:23:38 45.5 KB
Finansinės būklės ataskaita 2014 m. III ketv 2024-01-22 15:24:29 65.5 KB
finansav sumos 2014 m III ketv 2021-11-14 14:09:37 32.5 KB
Kopija dok paieska finansav sumų likučiai III ketv 2021-11-14 14:09:44 39.5 KB
veiklos rezult atask 2014 M III ketv 2021-11-14 14:09:54 51.5 KB
Aiškinamasis raštas 2014 12-31 d. 2024-01-22 15:15:40 120 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m. 2024-01-22 15:01:06 266.11 KB
2013 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. I ketv 2024-01-22 14:47:34 51.5 KB
Finansinės būklės ataskaita 2013 m. I ketv 2024-01-22 14:48:20 64.5 KB
Finansavimo sumos 2013 m. I ketv 2024-01-22 14:48:47 36 KB
Kopija dokumentų paieška finansavimo sumų likučiai 2013 m. I ketv 2024-01-22 14:49:43 39.5 KB
Aiškinamasis raštas 2013 m. II ketv 2024-01-22 14:50:45 45 KB
Finansinės būklės ataskaita 2013 m. II ketv 2024-01-22 14:51:38 65.5 KB
Finansavimo sumos 2013 m. II ketv 2024-01-22 14:52:13 36 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. II ketv 2024-01-22 14:52:49 51.5 KB
Kopija dokumentų paieška finansavimo sumų likučiai 2013 m. II ketv. 2024-01-22 14:53:35 39.5 KB
Aiškinamasis raštas 2013 m. III ketv 2024-01-22 14:46:58 45.5 KB
Kopija dokumentų paieška finansavimo sumų likučiai 2013 m. III ketv 2024-01-22 15:00:12 39.5 KB
Finansavimo sumos 2013 m. III ketv 2024-01-22 14:51:05 36 KB
Finansinės būklės ataskaita 2013 m. III ketv 2024-01-22 14:45:51 65.5 KB
Aiškinamasis raštas 2013 m. III ketv 2024-01-22 14:45:30 45.5 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. III ketv 2024-01-22 14:44:43 51.5 KB
Ataskaitų rinkinys 2013 m. 2024-01-22 14:44:09 591.13 KB
2012 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Aiškinamasis raštas 2012 m. II ketv. 2024-01-22 14:40:36 46 KB
Finansinės būklės ataskaita 2012 m. II ketv 2024-01-22 14:41:06 63 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. II ketv 2024-01-22 14:41:30 39.5 KB
Aiškinamasis raštas 2012 m. III ketv 2024-01-22 14:41:51 43 KB
Finansavimo sumų pokyčiai 2012 m. III ketv 2024-01-22 14:42:09 29 KB
Finansinės būklės ataskaita 2012 m. III ketv 2024-01-22 14:42:37 63 KB
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. III ketv 2024-01-22 14:43:01 39.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 m. 2021-11-14 14:00:56 1.42 MB
2011 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Aiškinamasis raštas prie 2011m. finansinių ataskaitų 2024-01-22 14:34:13 7.75 MB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2011-12-31 d. duomenys 2024-01-22 14:35:32 1.73 MB
Pinigų srautų ataskaita pagal 2011-12-31 d. duomenis  2024-01-22 14:36:09 2.58 MB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2011-12-31 d. duomenis 2024-01-22 14:36:36 970.84 KB
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2011-12-31 d. duomenis 2024-01-22 14:37:17 829.57 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo spec. lėšos 2011 metinė ataskaita 2024-01-22 14:39:49 5.99 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo MK 2011 metinė ataskaita 2024-01-22 14:39:19 5.72 MB

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2024-02-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30