Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-06-02 10:39 Dokumentas sukurtas: INFORMACIJA APIE ĮSIGYTUS VADOVĖLIUS 2022 METAIS
2. 2023-06-02 10:30 Naujiena atnaujinta: Paskutinis skambutis
3. 2023-06-02 09:32 Dokumentas atnaujintas: Klasės auklėtojo veiklos aprašas
4. 2023-06-02 09:32 Dokumentas atnaujintas: Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas
5. 2023-06-02 09:32 Dokumentas atnaujintas: Vievio gimnazijos ilgalaikių planų, programų rengimo tvarkos aprašas
6. 2023-06-02 09:32 Dokumentas atnaujintas: Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas
7. 2023-06-02 09:32 Dokumentas atnaujintas: Dalyko, kurso, modulio keitimo tvarkos aprašas
8. 2023-06-02 09:32 Dokumentas atnaujintas: Mokinių individualių ugdymo planų rengimo tvarkos aprašas
9. 2023-06-02 09:32 Dokumentas atnaujintas: Žmogaus saugos programos integravimo į vidurinį ugdymą tvarkos aprašas
10. 2023-06-02 09:32 Dokumentas atnaujintas: Ugdymo karjerai tvarkos aprašas
11. 2023-06-02 09:32 Dokumentas atnaujintas: Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
12. 2023-06-02 09:32 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas
13. 2023-06-02 09:31 Dokumentas išstrintas: Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą
14. 2023-06-02 09:31 Dokumentas išstrintas: Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas
15. 2023-06-02 09:31 Dokumentas išstrintas: Informavimo asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos tvarka
16. 2023-06-02 09:27 Dokumentas atnaujintas: Lygiu galimybiu politika
17. 2023-06-02 09:27 Dokumentas atnaujintas: Itampa darbe mazinanciu priemoniu nustatymo aprasas
18. 2023-06-02 09:26 Dokumentas atnaujintas: Psichologinio smurto ir mobingo politika
19. 2023-06-01 18:15 Naujiena atnaujinta: DĖMESIO!
20. 2023-06-01 18:15 Naujiena sukurta: Paskutinis skambutis
21. 2023-06-01 14:16 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
22. 2023-05-29 16:12 Naujiena sukurta: Čempionų titulas apgintas
23. 2023-05-26 15:10 Dokumentas atnaujintas: Įtraukties švietime plėtros gairės
24. 2023-05-26 15:08 Dokumentas atnaujintas: Elektrėnų savivaldybės Pasiruošimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo planas
25. 2023-05-26 15:07 Dokumentas atnaujintas: Kultūros paso paslaugų įgyvendinimo tvarkos aprašas
26. 2023-05-26 15:04 Dokumentas atnaujintas: Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose
27. 2023-05-26 15:01 Puslapis atnaujintas: Pasiruošimas bendrųjų ugdymo programų atnaujinimui
28. 2023-05-24 11:32 Dokumentas sukurtas: Įtraukties švietime plėtros gairės
29. 2023-05-24 11:28 Dokumentas išstrintas: Įtraukties švietime plėtros gaires
30. 2023-05-24 11:27 Dokumentas sukurtas: Įtraukties švietime plėtros gaires
31. 2023-05-24 11:25 Dokumentas sukurtas: Elektrėnų savivaldybės Pasiruošimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo planas
32. 2023-05-24 11:23 Dokumentas sukurtas: Kultūros paso aprašas
33. 2023-05-23 16:30 Naujiena atnaujinta: DĖMESIO!
34. 2023-05-23 16:30 Naujiena sukurta: „Pinhole“ fotografija – laikas įgauna kitą prasmę
35. 2023-05-23 16:25 Naujiena sukurta: XXII-ajį Nacionalinį mokinių Č. Kudabos geografijos konkursą prisiminus
36. 2023-05-23 16:05 Naujiena atnaujinta: DĖMESIO!
37. 2023-05-23 16:04 Naujiena sukurta: „Makaronų tiltai 2023“ nugalėtojai
38. 2023-05-23 07:56 Naujiena sukurta: Netradicinė klasės valandėlė – koncertas „Muzika draugams“
39. 2023-05-22 21:55 Naujiena sukurta: „Žvaigždučių šventė“
40. 2023-05-22 21:42 Naujiena atnaujinta: DĖMESIO!
41. 2023-05-19 10:42 Naujiena sukurta: Orientacinės varžybos „Discover Vilnius“
42. 2023-05-16 11:59 Dokumentas sukurtas: Viešųjų pirkimų planas 2023 metams
43. 2023-05-16 08:58 Naujiena atnaujinta: DĖMESIO!
44. 2023-05-16 08:55 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
45. 2023-05-11 09:53 Naujiena atnaujinta: Konkursas ,,Mes esame NATO’’
46. 2023-05-11 09:49 Naujiena atnaujinta: LAMA BPO KONSULTANTŲ PASKAITA
47. 2023-05-11 09:46 Naujiena atnaujinta: MOKINIAMS PRISTATYTA JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA
48. 2023-05-11 08:09 Naujiena sukurta: Integruota pamoka ,,Spalvos aplink mus“
49. 2023-05-08 13:47 Naujiena sukurta: MOKINIAMS PRISTATYTA JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA
50. 2023-05-08 13:40 Puslapis atnaujintas: Mėnesio veiklos stebėsenos planas

Atnaujinta: 2022-09-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30
Patyčių dėžutė