Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Aistė Apyvalienė Socialinė pedagogė

74 kabinetas

ID klasės auklėtoja

Darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas 

Pietūs 

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis

7.30–12.00

11.00–11.30

13.00–16.20

Antradienis

7.30–13.00

11.00–11.30

13.00–15.20

Trečiadienis

7.30–13.00

11.00–11.30

13.00–15.20

Ketvirtadienis

7.30–13.00

11.00–11.30

13.00–15.20

Penktadienis

7.30–12.00

11.00–11.30

12.00–15.20

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Socialinės pagalbos teikimo uždaviniai:

 • padėti vaikams ir mokiniams adaptuotis gimnazijoje; 
 • ugdyti mokinių gyvenimo įgūdžius bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais),  pedagoginiais darbuotojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais  užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą ir teisę į mokslą;
 • tarpininkauti ir padėti šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti gimnazijos ar vengia tai daryti;
 • padėti sugrįžti į gimnaziją jos nelankantiems mokiniams, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsakingomis institucijomis.

Socialinės pagalbos teikimo būdai:

 • konsultavimas vykdomas siekiant padėti spręsti mokiniams kylančias socialines pedagogines problemas, taikant įvairias konsultavimo formas ir būdus;
 • tiriamoji veikla vykdoma siekiant išsiaiškinti ir įvertinti aplinkos poveikį  mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, siekiant užtikrinti veiksmingas pagalbos strategijas;
 • prevencinė veikla vykdoma siekiant užtikrinti mokiniui saugią ugdymosi aplinką bei asmeninių, socialinių ir kitų bendrųjų kompetencijų ugdymąsi, taikant tikslingas priemones ir būdus;
 • tarpininkavimas vykdomas siekiant padėti rasti tinkamiausius problemos sprendimo būdus, atsižvelgiant į mokinio teises ir teisėtus interesus.

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS AISTĖS APYVALIENĖS

DARBO GRAFIKAS

 

 

Savaitės diena

Darbo laikas Vievio gimnazijoje

Pietų pertrauka

Nekontaktinės valandos

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, lankymasis mokinių šeimose, dokumentacijos tvarkymas

Pirmadienis

7.30–13.30

11.00–11.30

15.00–16.50

Antradienis

7.30–13.30

11.00–11.30

13.30–15.20

Trečiadienis

7.30–13.00

11.00–11.30

13.00–16.20

Ketvirtadienis

7.30–13.30

11.00–11.30

15.00–16.50

Penktadienis

7.30–12.00

11.00–11.30

12.00–15.20

Atnaujinta: 2024-04-26
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30