Mėnesio veiklos planas

PATVIRTINTA

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos

direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. 6V-158

 

VIEVIO GIMNAZIJOS 2022 M. RUGSĖJO MĖN. VEIKLOS PLANAS

 

                                                                                                            2022–2023 m. m.

 

Eil. Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Dalyviai

Atsakingas

 1.  

Mokslo metų pradžios šventė

01,

10.00 val.

Gimnazijos bendruomenė

G. Dobilaitis

Ž. Kazlauskienė

 1.  

Mokytojų, dirbančių 5-ose klasėse, susirinkimas

06,

14.40 val.

Mokytojai

J. Karsakaitė

S. Dobilaitienė

A. Apyvalienė

 1.  

Integruota biologijos-dailės pamoka „Palaikome organų donorystę“ 

07

7C klasės mokiniai

L. Mickūnienė

V. Debesienė

 1.  

Nacionalinio transplantacijos biuro ir Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ vaikų piešinių konkursas „Palaikome organų donorystę“

Visas mėnuo

6A, 6C, 7B, 7C, 8A, 8B,

IB g., IC g., IIA g., IIB g., IIC g. klasių mokiniai

L. Mickūnienė

J. Mickūnas

 1.  

Elektronikos atliekų rūšiavimas

Visas mėnuo

5–8 ir I–II g. klasių mokiniai

L. Mickūnienė

J. Mickūnas

V. Grincevičienė

 1.  

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės susirinkimas

II savaitė

Metodinės grupės nariai

R. Bimbirienė

 1.  

Susitikimai su mokytojais dėl veiklų gimnazijos bendruomenei 2022–2023 m. m.

14–16

 

Mokytojai

G. Dobilaitis

 1.  

„Ir pražuvo kaip sapnas...“, renginys, skirtas Lazdynų Pelėdos 155-osioms gimimo metinėms

III–IV savaitė

7–8 ir I–III g. klasių mokiniai

I. Baliūnienė

R. Bimbirienė

D. Raslanienė

 1.  

Skaitymo popietė „Lazdynų lazdynėli...“, renginys, skirtas Lazdynų Pelėdos 155-osioms gimimo metinėms. Bendradarbiavimas su Vievio biblioteka

22

II–III g. klasių mokiniai

I. Baliūnienė

R. Bimbirienė

D. Raslanienė

 1.  

Lietuvos gamtos mokslų olimpiada

23

7–8 ir I–II g. klasių mokiniai

L. Mickūnienė

J. Mickūnas

V. Grincevičienė

O. Fylerytė

 1.  

Renginys „Kelionių įspūdžiai ir patirtys“

26

8 ir I–II g. klasių mokiniai

Užsienio kalbų mokytojai

 1.  

Veiklos, skirtos Europos kalbų dienai

26

 

5–8 ir I–II g. klasių mokiniai

Lietuvių kalbos mokytojos

 1.  

Viktorina Europos kalbų dienai

27

IIB g. klasės mokiniai

I. Rastorgujeva

L. Dzingienė

 1.  

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės susirinkimas

27

Metodinės grupės nariai

D. Jonikienė

 1. R

Mokytojų susirinkimas

27,

14.40 val.

Mokytojai

G. Dobilaitis

 1.  

Integruota istorijos ir anglų kalbos pamoka „Žmogaus evoliucijos pokyčiai“

IV savaitė

7A klasės mokiniai

R. Peleckienė

E. Šablinskaja

 1.  

Netradicinė pamoka „Svajonių diena“

IV savaitė

5C klasės mokiniai

E. Šablinskaja

L. Dzingienė

 1.  

Kelionė, skirta Tarptautinei mokytojo dienai, po Utenos ir Molėtų kraštą

10-01,

8.00 val.

Darbuotojai

G. Dobilaitis

A. Barauskienė

 

_____________________________________

Atnaujinta: 2022-09-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.55 - 11.40
 • 5. 12.05 - 12.50
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
 • 9. 15.45 - 16.30
Patyčių dėžutė