Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos veiklos aprašas 2021-11-13 09:48:27 22.2 KB
Vievio gimnazijos nuostatai 2021-11-13 09:48:27 6.83 MB
Konkurso ,,Metų mokinys“ nuostatai 2021-11-13 09:48:27 14.48 KB
El.dienyno tvarkymo nuostatai 2021-11-13 09:48:27 20.56 KB
Mokytojų etikos kodeksas 2021-11-13 09:48:27 20.32 KB
Tvarkos
Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 77.09 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 23.86 KB
Ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 18 KB
Žmogaus saugos programos integravimo į vidurinį ugdymą tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 66 KB
Mokinių individualių ugdymo planų rengimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 22.09 KB
Dalyko, kurso, modulio keitimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 24.78 KB
Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo tvarka 2024-04-09 10:54:56 32.29 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 26.68 KB
Vievio gimnazijos ilgalaikių planų, programų rengimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 22.83 KB
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 51 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2024-04-09 10:54:56 36.55 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2024-04-09 10:54:56 52 KB
Kultūros paso paslaugų įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 18.64 KB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 2024-04-09 10:54:56 103.54 KB
Įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo aprašas 2024-04-09 10:54:56 85 KB
Lygių galimybių politika 2024-04-09 10:54:56 78 KB
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 28.61 KB
Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-04-09 10:54:56 10.73 MB
Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 21.95 KB
Kopijavimo paslaugu kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-04-26 13:58:45 24.02 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės nuotolinio mokymosi metu 2021-11-13 09:45:19 54.5 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2024-04-26 10:12:51 57.5 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-11-30 19:06:10 114 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos sudėties Elektrėnų sav. Vievio gimnazijoje patvirtinimo 545.1 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos 2024 metų veiklos planas 2024-04-30 10:27:23 70.88 KB
2023–2025 metų strateginis planas 2023-02-14 17:49:12 20.54 MB
Pagrindinio ugdymo sutarties pavyzdys 2023-02-14 17:49:12 426.51 KB
Vidurinio ugdymo sutarties pavyzdys 2023-02-14 17:49:12 406.31 KB
Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos ugdymo planas 2023–2024 m. m. 2024-04-30 10:30:23 821.5 KB
ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2023 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 6V-140 "DĖL 2023–2024 MOKSLO METŲ ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 2024-04-30 10:31:14 1.74 MB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
2023 m trijų mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys 4.38 MB
Finansinis ataskaitų rinkinys už 2023 m III ketvirtį 4.42 MB
2023 m. šešių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-27 11:58:52 4.38 MB
2022 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
2022 m. šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-02-27 11:59:44 4.18 MB
2022 metų trijų mėnesių tarpinio finansinio ataskaitų rinkinys 2024-02-27 12:00:16 4.29 MB
Mokėtinų sumų 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. suvestinė 2024-04-30 10:14:57 116.47 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. III ketvirtį 2024-04-30 10:15:16 4.1 MB
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 22.44 MB
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Mokėtinų sumų 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita 2024-04-30 10:16:19 116.45 KB
Mokėtinų sumų 2021 03 31 ataskaita 2024-04-30 10:17:01 114.56 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2021 06 30 2024-04-30 10:17:19 37 KB
Mokėtinų sumų 2021 06 30 d ataskaita 2024-04-17 18:21:47 114.62 KB
Mokėtinų sumų 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita 2024-04-30 10:17:47 116.53 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus 2024-04-17 18:17:57 24.06 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
5–8 ir I–II gimnazinių klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2024-04-30 10:33:48 56.5 KB
III A klasės mokinių pamokų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2024-04-30 10:34:06 60.5 KB
III B klasės mokinių pamokų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2024-04-30 10:34:19 60 KB
IV A klasės mokinių pamokų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2024-04-30 10:34:32 59 KB
IV B klasės mokinių pamokų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2024-04-30 10:34:52 73 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2023–2024m. m. 2024-04-30 10:35:05 15.07 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vievio gimnazijos nemokamo maitinimo valgiaraštis 7.35 MB
Vievio gimnazijos valgyklos valgiaraštis 10.13 MB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių pavežėjimas 2022-09-20 21:30:29 1.49 MB
Mokinių pavėžėjimo į Vievio gimnaziją ir atgal maršrutai 2024-03-25 15:44:38 1.49 MB
Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Mokėtinų sumų sąrašas 2024-03-31 2024-04-26 11:22:14 44 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-31 2024-04-26 11:23:25 50.66 KB
Mokėtinų sumų 2024 m. kovo mėn. 31 d. ataskaita 2024-04-26 11:24:22 137.81 KB
2023 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Mokėtinų sumų sąrašas 2023-03-31 2024-04-26 11:24:46 31 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 m. kovo mėn. 31 d. suvestinė 2024-04-26 11:25:52 257.32 KB
Mokėtinų sumų 2023 m. kovo mėn. 31 d. ataskaita 2024-04-26 11:26:30 136.63 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023-06-30 ketvirtinė ataskaita 2024-04-26 11:26:59 263.2 KB
Mokėtinų sumų 2023 m. birželio mėn. 30 d. ataskaita 2024-04-26 11:27:25 136.1 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2023-06-30 2024-04-26 11:27:45 44.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. 2024-04-26 11:28:12 267.84 KB
Mokėtinų sumų 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. 2024-04-26 12:46:09 136.07 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2023-09-30 2024-04-26 12:45:34 37.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. suvestinė 2024-04-26 12:46:52 270.77 KB
Mokėtinų sumų 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita 2024-04-26 12:49:48 136.4 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2023-12-31 2024-04-26 12:49:59 37 KB
2022 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita IV ketv. suvestinė 2024-04-26 11:31:09 820.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022-03-31 2024-04-30 10:04:31 317.11 KB
Mokėtinų sumų 2021m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita 2024-04-30 10:05:07 116.45 KB
Mokėtinų sumų 2021m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita 2024-04-30 10:05:53 116.46 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2022-03-31 2024-04-30 10:06:10 38.5 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2022-06-30 2024-04-30 10:06:37 40 KB
Mokėtinų sumų 2022 m. birželio mėn. 30 d. ataskaita 2024-04-30 10:07:09 116.53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022-06-30. Suvestinė 2024-04-30 10:08:09 314.35 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. Suvestinė 2024-04-30 10:09:05 318.84 KB
Mokėtinų sumų 2022 m. gruodžio mėn.. 31 d. ataskaita 2024-04-30 10:09:33 116.44 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2022-12-31 2024-04-30 10:09:57 38.5 KB
2021 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita 2021-11-14 15:45:26 309.04 KB
Mokėtinų sumų 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita 2024-04-30 10:11:45 116.53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio mėn. 30 d. ataskaita 2024-04-30 10:10:36 312.23 KB
Mokėtinų sumų 2021-06-30 ataskaita 2024-04-30 10:10:56 114.62 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2021-06-30 2024-04-30 10:11:11 37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo mėn. 31 d. ataskaita 2024-04-30 10:12:04 309.78 KB
Mokėtinų sumų 2021-03-31 ataskaita 2024-04-30 10:12:20 114.56 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos IV ketv. suvestinė 2024-04-30 10:13:09 820.5 KB
Mokėtinų sumų 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita 2024-04-30 10:13:41 116.45 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės 2023-01-16 12:44:41 60.79 KB
Numatomų pirkimų planas 2021 m. 2024-04-26 11:35:13 257.32 KB
Viešųjų pirkimų planas 2023 m. 2024-04-26 11:34:11 20.46 KB
Numatomų pirkimų planas 2024 m. 2023-11-21 10:18:33 24.93 KB
Maršrutai Atnaujinta Dydis
Naudojimosi Peugeot Partner taisykles 2022-10-04 09:38:23 40 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo ugdymo būrelių tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2024-04-30 10:37:28 57.5 KB
Neformaliojo ugdymo būrelių sąrašas 2022-09-14 19:47:43 30 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dėl antikorupcinių elgesio standartų diegimo 2022-10-03 11:00:15 38 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2022-10-03 11:00:15 9.11 MB
Dėl korupcijos prevencijos plano patvirtinimo 2022-10-03 11:00:15 36 KB
Korupcijos prevencijos planas 2022–2023 2024-04-30 10:42:21 14.45 KB
Anketa apie korupcijos prevencijos vykdytojus 2022 m. 2024-04-30 10:42:38 18.72 KB
Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT 2022-10-03 11:00:15 37 KB
Dėl pareigybių, turinčių deklaruoti privačius interesus 2022-10-03 11:00:15 38 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
ESV planas 1.84 MB
Prevencinių priemonių planas 162.48 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Algoritmas. Kaip atpažinti problemas ir suteikti pagalbą mokiniams, patiriantiems nuotolinio mokymo sunkumų? 2021-05-20 14:31:46 927.32 KB
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose 2023-05-26 15:04:29 18.21 MB
Elektrėnų savivaldybės Pasiruošimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo planas 2023-05-26 15:08:32 1.83 MB
Įtraukties švietime plėtros gairės 2023-05-26 15:10:01 844.37 KB
Atmintinė mokykloms 2024-03-25 15:50:43 1.74 MB
Universalaus dizaino mokymuisi gairės 10.45 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas 2021-04-20 16:51:01 154.39 KB
Pranešimas darbuotojams apie jų asmens duomenų tvarkymą 2022-04-14 08:04:19 96 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 283 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Mokinių aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2024-03-25 15:52:55 69.5 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5–8 kl. ir I–II klasių mokiniams 2024-04-30 10:43:23 51.76 KB
Privalomi autoriai ir jų kūriniai I–IV klasėse 2024-04-30 10:43:44 26.94 KB
Naudingos nuorodos 2024-04-30 10:43:55 20.69 KB
Informacija apie įsigytus vadovėlius 2022 m. 2024-04-26 12:01:23 11.2 KB
Informacija apie įsigytus vadovėlius 2023 m 2024-04-26 12:01:35 11.58 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 77.09 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 23.86 KB
Ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 18 KB
Žmogaus saugos programos integravimo į vidurinį ugdymą tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 66 KB
Mokinių individualių ugdymo planų rengimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 22.09 KB
Dalyko, kurso, modulio keitimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 24.78 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-04-09 10:54:56 26.68 KB