Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos veiklos aprašas 2021-11-13 09:48:27 22.2 KB
Vievio gimnazijos nuostatai 2021-11-13 09:48:27 6.83 MB
Konkurso ,,Metų mokinys“ nuostatai 2021-11-13 09:48:27 14.48 KB
El.dienyno tvarkymo nuostatai 2021-11-13 09:48:27 20.56 KB
Mokytojų etikos kodeksas 2021-11-13 09:48:27 20.32 KB
Tvarkos
Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 87.32 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 23.86 KB
Ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 18 KB
Žmogaus saugos programos integravimo į vidurinį ugdymą tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 66 KB
Mokinių individualių ugdymo planų rengimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 22.09 KB
Dalyko, kurso, modulio keitimo tvarkos aprašas 2023-10-05 13:48:48 23.9 KB
Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo tvarka 2023-06-02 09:32:27 32.29 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 26.68 KB
Vievio gimnazijos ilgalaikių planų, programų rengimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 22.83 KB
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 51 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2023-06-02 09:32:27 36.55 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2023-06-02 09:32:27 52 KB
Kultūros paso paslaugų įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 18.64 KB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 2023-06-02 09:32:27 103.54 KB
Itampa darbe mazinanciu priemoniu nustatymo aprasas 2023-06-02 09:32:27 85 KB
Lygiu galimybiu politika 2023-06-02 09:32:27 78 KB
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 28.49 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės nuotolinio mokymosi metu 2021-11-13 09:45:19 54.5 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2021-11-13 09:44:51 51.5 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-11-12 20:11:02 110 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos sudėties Elektrėnų sav. Vievio gimnazijoje patvirtinimo 545.1 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-04-03 16:03:37 70.52 KB
2023–2025 metų strateginis planas 2023-02-14 17:49:12 20.54 MB
Pagrindinio ugdymo sutarties pavyzdys 2023-02-14 17:49:12 426.51 KB
Vidurinio ugdymo sutarties pavyzdys 2023-02-14 17:49:12 406.31 KB
Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2023-11-15 18:19:49 821.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
2023 m šešių mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys 2023-07-21 19:15:19 4.38 MB
2022 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
2022 m šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys.pdf geras 2022-08-26 10:03:14 4.18 MB
2022 metų trijų mėn tarpinio finansinio ataskaitų rinkinys 4.29 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022-09-30 d Suvestinė 2022-10-17 17:39:42 315.58 KB
Mokėtinų sumų 2022 m rugsėjo mėn 30 d 2022-10-17 17:39:20 116.47 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m III ketvirtį 4.1 MB
2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 22.44 MB
2021 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus 2022-06-08 20:44:02 24.06 MB
Mokėtinų sumų 2021m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita 2021-11-14 14:38:58 116.53 KB
Mokėtinų sumų 2021-06-30 d ataskaita 2021-11-14 14:38:58 114.62 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2021-06-30 d. 2021-11-14 14:38:58 37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita 2021-11-14 14:38:58 312.23 KB
Mokėtinų sumų 2021-03-31 d ataskaita 2021-11-14 14:38:58 114.56 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita 2021-11-14 14:38:58 309.78 KB
Mokėtinų sumų 2021m. gruodžio mėn 31 d ataskaita 2022-04-27 10:34:52 116.45 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaita iv ketv suvestinė 2022-04-27 10:34:53 820.5 KB
Mokėtinų sumų 2021m. gruodžio mėn 31 d ataskaita 2022-04-27 10:35:04 116.45 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaita iv ketv suvestinė 2022-04-27 10:35:05 820.5 KB
2020 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m kovo 31 d ataskaita 2021-11-14 14:35:31 316.11 KB
Mokėtinų sumų 2020-03-31 d ataskaita 2021-11-14 14:35:38 114.74 KB
2020 m trijų mėnesių tarpinio ataskaitų rinkinio ataskaitos 2021-11-14 14:35:47 4.4 MB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m birželio 30 d ataskaita 2021-11-14 14:35:56 309.03 KB
Mokėtinų sumų 2020-06-30 d ataskaita 2021-11-14 14:36:49 114.61 KB
2020 m šešių mėnesių tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-14 14:36:18 4.37 MB
2020 m devynių mėn tarpinės finansinės ataskaitos 2021-11-14 14:36:31 4.46 MB
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-11-14 15:32:33 24.6 MB
2019 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Aiškinamasis raštas 2019m I ketv 2021-11-14 14:33:03 46.5 KB
Fin būkl ataskaita 2019 m I ketv 2021-11-14 14:33:11 66 KB
Finansav sumos 2019 m I ketv 2021-11-14 14:33:18 36.5 KB
Finansav sumų likučiai 2019 I ketv 2021-11-14 14:33:26 40 KB
Veiklos rezult atask 2019 m I ketv 2021-11-14 14:33:33 52 KB
Aiškinamasis raštas 2019m II ketv 2021-11-14 14:33:44 46 KB
Finansavimo sumos 2019 m II ketv 2021-11-14 14:33:52 36.5 KB
Finansavimo sumų likučiai 2019 II ketv 2021-11-14 14:33:59 40 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m II ketv 2021-11-14 14:34:08 66 KB
Veiklos rezultų ataskaita 2019 m II ketv 2021-11-14 14:34:15 52 KB
Aiškinamasis raštas 2019m III ketv 2021-11-14 14:34:23 48 KB
Finansavimo sumos pagal šaltinį priedas Nr 4 už 2019m. III ketv. 2021-11-14 14:34:34 281.03 KB
Finansavimo sumų likučiai 2019 III ketv 2021-11-14 14:34:42 40 KB
Finansinės būklės ataskaita 2019 m III ketv 2021-11-14 14:34:55 66 KB
Veiklos rezult atask 2019 m III ketv 2021-11-14 14:35:02 52 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metus 2021-11-14 14:35:12 21.96 MB
2018 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
aiškinamasis raštas 2018 m I ketv 2021-11-14 14:28:14 46 KB
fin būklės ataskaita 2018 m I ketv 2021-11-14 14:28:23 65.5 KB
finansavimo sumos 2018 m I ketv 2021-11-14 14:28:33 36 KB
finansav sumų likučiai 2018 I ketv 2021-11-14 14:28:46 39.5 KB
veiklos rezult atask 2018 m I ketv 2021-11-14 14:28:54 51.5 KB
2018 m I ketvirčio ataskaitos 2021-11-14 14:29:01 3.44 MB
aiškinamasis raštas 2018 m II ketv 2021-11-14 14:29:11 46 KB
finansavimo sumos 2018 m II ketv 2021-11-14 14:29:19 36 KB
finansavimo sumų likučiai 2018 II ketv 2021-11-14 14:29:30 39.5 KB
finansinės būklės ataskaita 2018 m II ketv 2021-11-14 14:29:37 65.5 KB
veiklos rezultatų ataskaita 2018 m II ketv 2021-11-14 14:29:46 51.5 KB
aiškin raštas 2018 m III ketv gimnaz 2021-11-14 14:30:04 46 KB
fin būkl ataskaita 2018 m III ketv 2021-11-14 14:30:10 65.5 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2018 III ketv 2021-11-14 14:30:18 39.5 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2018 III ketv_ 2021-11-14 14:31:21 39.5 KB
veiklos rezult atask 2018 m III ketv 2021-11-14 14:30:37 51.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m gruodžio 31 d ataskaita. 2021-11-14 14:30:44 283.38 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m gruodžio mėn ataskaita. 2021-11-14 14:30:51 80.21 KB
2018 metų finansinis rinkinys 2021-11-14 14:30:59 274.75 KB
Aiskinamasis rastas_uz 2018m 2021-11-14 14:31:06 110 KB
2017 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
aiškin raštas 2017 m I ketv 2021-11-14 14:25:06 45 KB
fin būkl ataskaita 2017 m I ketv 2021-11-14 14:25:13 65.5 KB
veiklos rezult atask 2017 m I ketv 2021-11-14 14:25:21 51.5 KB
aiškin raštas 2017 m II ketv 2021-11-14 14:25:29 45 KB
fin būkl ataskaita 2017 m II ketv 2021-11-14 14:25:36 65.5 KB
finansav sumos 2017 m II ketv 2021-11-14 14:25:45 36 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2017m. II ketv 2021-11-14 14:25:54 39.5 KB
veiklos rezult atask 2017 m II ketv 2021-11-14 14:26:05 51.5 KB
aiškin raštas 2017 m III ketv  2021-11-14 14:26:25 45.5 KB
fin būkl ataskaita 2017 m III ketv 2021-11-14 14:26:33 65.5 KB
Kopija dok paieska finansav sumų likučiai III ketv 2021-11-14 14:26:40 39.5 KB
veiklos rezult atask 2017 m III ketv 2021-11-14 14:26:48 51.5 KB
Aiškinamasis raštas už 2017 m. 2021-11-14 14:26:57 112.5 KB
Metinis finansinis rinkinys 2017 m 2021-11-14 14:27:10 269.68 KB
2016 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
finansav sumos 2016 m I ketv 2021-11-14 14:22:11 36 KB
finansav sumos 2016 m III ketv 2021-11-14 14:20:19 36 KB
aiškinamasis raštas 2016 I ketv. 2021-11-14 14:16:10 45 KB
finansinės būklės ataskaita 2016 m I ketv 2021-11-14 14:16:19 65.5 KB
finansavimo sumos 2016 m I ketv 2021-11-14 14:16:28 36 KB
Kopija dok. paieška finansavimo  sumų_ likučiai 2021-11-14 14:16:43 39.5 KB
veiklos rezultatų ataskaita 2016 m I ketv 2021-11-14 14:16:53 51.5 KB
aiškinamasis raštas 2016 II ketv 2021-11-14 14:17:06 44 KB
finansavimo sumos 2016 m II ketv 2021-11-14 14:17:18 36 KB
finansinės būklės ataskaita 2016 m II ketv 2021-11-14 14:17:32 65.5 KB
Kopija dok. paieška finansav. sumų likučiai 2021-11-14 14:17:43 39.5 KB
veiklos rezultų ataskaita 2016 m II ketv 2021-11-14 14:17:58 51.5 KB
aiškin raštas 2016 III ketv 2021-11-14 14:18:11 46 KB
fin būkl ataskaita 2016 m III ketv 2021-11-14 14:18:20 65.5 KB
finansav sumos 2016 m III ketv 2021-11-14 14:18:30 36 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai III ketv 2021-11-14 14:18:37 39.5 KB
veiklos rezult atask 2016 m III ketv 2021-11-14 14:18:45 51.5 KB
2016 M finansinis rinkinys 2021-11-14 14:18:52 232.19 KB
Aiskinamasis Rastas uz 2016m perdarytas 2021-11-14 14:19:01 119.5 KB
2015 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
aiškin raštas 2015 II ketv  2021-11-14 14:11:25 43 KB
fin būkl ataskaita 2015 m II ketv 2021-11-14 14:11:32 64.5 KB
finansav sumos 2015 m II ketv 2021-11-14 14:11:40 36 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2021-11-14 14:11:48 39.5 KB
veiklos rezult atask 2015 m II ketv 2021-11-14 14:11:56 51.5 KB
Kopija dokpaieska finansav sum_ liku_iai III ketv 2021-11-14 14:12:08 39.5 KB
veiklos rezult atask 2015 m III ketv 2021-11-14 14:12:18 51.5 KB
fin b_kl ataskaita 2015 m III ketv 2021-11-14 14:12:27 65.5 KB
finansav sumos 2015 m III ketv 2021-11-14 14:12:38 36 KB
ai_kin ra_tas 2015 III ketv gimnaz geras 2021-11-14 14:12:52 44 KB
Kopija dokpaieska forma Nr 2 nauja 5SB 2015 M III KETV SUVESTIN_ 2021-11-14 14:13:05 208.7 KB
Kopija dokpaieska forma Nr 2 nauja 5SB 2015 M III KETV 2021-11-14 14:13:12 208.68 KB
Kopija dokpaieska forma Nr 2 nauja 5SB(SP) 2015 M III KETV 2021-11-14 14:13:47 208.48 KB
Kopija dokpaieska forma Nr 2 nauja4SB(MK) 2015 M III KETV 2021-11-14 14:13:55 208.58 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m. 2021-11-14 14:14:26 278.73 KB
aiskinamasis rastas 2015 m 2021-11-14 14:14:37 131.5 KB
Tarybos sprendimas 2015 m. 2021-11-14 14:14:57 46 KB
2014 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
aiškinamasis raštas 2014 I ketvirtis 2021-11-14 14:06:27 43 KB
fin. būklės ataskaita 2014 m I ketv 2021-11-14 14:06:35 65.5 KB
finansav sumos 2014 m I ketv 2021-11-14 14:06:45 36 KB
Kopija dok. paieška finansavimo sumų likučiai 2021-11-14 14:06:54 39.5 KB
veiklos rezult atask 2014 m I ketv 2021-11-14 14:07:01 51.5 KB
aiškin raštas 2014 II ketv 2021-11-14 14:07:10 44.5 KB
fin būkl ataskaita 2014 m II ketv 2021-11-14 14:08:10 65.5 KB
finansav sumos 2014 m II ketv 2021-11-14 14:08:22 36 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2021-11-14 14:08:29 39.5 KB
veiklos rezult atask 2014 M II ketv 2021-11-14 14:08:37 51.5 KB
aiškin raštas 2014 III ketv  2021-11-14 14:08:44 45.5 KB
fin būkl ataskaita 2014 m III ketv 2021-11-14 14:08:58 65.5 KB
finansav sumos 2014 m III ketv 2021-11-14 14:09:37 32.5 KB
Kopija dok paieska finansav sumų likučiai III ketv 2021-11-14 14:09:44 39.5 KB
veiklos rezult atask 2014 M III ketv 2021-11-14 14:09:54 51.5 KB
aisk.rastas_2014 12-31 Vievio gimnazijos 2015-02-20 2021-11-14 14:10:11 120 KB
Finansiniu atask rink už 2014 m 2021-11-14 14:10:20 266.11 KB
2013 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Veiklos rezultatu ataskaita 2013 m I ketv 2021-11-14 15:04:55 51.5 KB
Fin būkl ataskaita 2013 M I ketv 2021-11-14 15:04:55 64.5 KB
Finansav sumos 2013 m I ketv 2021-11-14 15:04:55 36 KB
Kopija dok. paieška finansav. sumų likučiai 2013 m. I ketv. xls 2021-11-14 15:04:55 39.5 KB
aiškin raštas 2013 II ketv gimnaz 2021-11-14 15:04:55 45 KB
fin būkl ataskaita 2013 M II ketv 2021-11-14 15:04:55 65.5 KB
finansav sumos 2013 m II ketv 2021-11-14 15:04:55 36 KB
veiklos rezult atask 2013 M II ketv 2021-11-14 15:04:55 51.5 KB
Kopija dokpaieska finansav sumų likučiai 2013 m. II ketv. 2021-11-14 15:04:55 39.5 KB
Aiškinamasis raštas 2013 III ketv. gimnaz 2021-11-14 15:04:55 45.5 KB
Kopija dokumentų paieška finansavimo sumų likučiai 2013 m. III ketv. 2021-11-14 15:04:55 39.5 KB
Finansavimo sumos 2013 m III ketv 2021-11-14 15:04:55 36 KB
Finansinės būklės ataskaita 2013 M III ketv 2021-11-14 15:04:55 65.5 KB
Aiškinamasis raštas 2013 III ketv. gimnaz 2021-11-14 15:04:55 45.5 KB
veiklos rezult atask 2013 M III ketv 2021-11-14 15:04:55 51.5 KB
Ataskaitu rinkinys 2013 m. 2021-11-14 15:04:55 591.13 KB
2012 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Aiškinamasis raštas 2012 II ketv 2021-11-14 13:59:35 46 KB
Finansinės buklės atask 2012  II ketv 2021-11-14 13:59:57 63 KB
Veiklos rezult ataskaita 2012 m II ketv 2021-11-14 14:00:06 39.5 KB
Aiškinamasis raštas 2012 III ketv 2021-11-14 14:00:13 43 KB
Finansavimo sumų pokyčiai 2012 m III ketv 2021-11-14 14:00:19 29 KB
Finansinės buklės atask 2012 m III ketv 2021-11-14 14:00:27 63 KB
Veiklos rezult ataskaita 2012 m III ketv 2021-11-14 14:00:37 39.5 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 m. 2021-11-14 14:00:56 1.42 MB
2011 m. Finansinių ataskaitų rinkiniai
Aiskinamasis rastas prie 2011m. finansinių ataskaitų 2021-11-14 13:57:53 7.75 MB
Finansines bukles ataskaita pagal 2011-12-31 duomenys 2021-11-14 13:58:00 1.73 MB
Pinigu srautu ataskaita pagal 2011-12-31 duomenis  2021-11-14 13:58:06 2.58 MB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2011-12-31 duomenis 2021-11-14 13:58:15 970.84 KB
Grynojo turto pokyciu ataskaita pagal 2011-12-31 duomenis 2021-11-14 13:58:23 829.57 KB
Biudzeto islaidu samatos vykdymo spec. lesos 2011m metine ataskaita 2021-11-14 13:58:35 5.99 MB
Biudzeto islaidu samatos vykdymo MK 2011 metine ataskaita 2021-11-14 13:58:42 5.72 MB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
5-8 ir I-II gimnazinių klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-06 07:34:02 56.5 KB
III A klasės mokinių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-06 07:32:02 60.5 KB
III B klasės mokinių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-06 07:31:32 60 KB
IV A klasės mokinių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-06 07:31:03 59 KB
IV B klasės mokinių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-06 07:30:11 73 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2023-2024m. m. 2023-10-06 07:32:43 15.18 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vievio gimnazijos nemokamo maitinimo valgiaraštis 7.35 MB
Vievio gimnazijos valgyklos valgiaraštis 10.13 MB
Mokinių pavežėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių pavežėjimas 2022-09-20 21:30:29 1.49 MB
Mokinių pavėžėjimo į vievio gimnaziją ir atgal maršrutai 2022-09-21 08:50:45 1.49 MB
Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Mokėtinų sumų sąrašas 2023-03-31 d 31 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 m kovo mėn 31 d, suvestinė 257.32 KB
Mokėtinų sumų 2023 m kovo mėn 31 d ataskaita 136.63 KB
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M BIRŽELIO MĖN 30 D KETVIRTINĖ ATASKAITA 263.2 KB
Mokėtinų sumų 2023 m birželio mėn 30 d ataskaita 136.1 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2023-06-30 d 44.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2023 m rugsėjo mėn 30 d 267.84 KB
Mokėtinų sumų 2023 m rugsėjo mėn 30 d 136.07 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2023-09-30 d 37.5 KB
2022 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaita iv ketv suvestinė 2022-05-15 10:28:47 820.5 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022-03-31 d suvestinė 2022-05-15 10:28:57 317.11 KB
Mokėtinų sumų 2021m. gruodžio mėn 31 d ataskaita 2022-05-15 10:29:03 116.45 KB
Mokėtinų sumų 2022 m kovo mėn 31 d ataskaita 2022-05-15 10:29:09 116.46 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2022 03-31 d 2022-05-15 10:29:22 38.5 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2022 -06-30 d 40 KB
Mokėtinų sumų 2022 m birželio mėn 30 d ataskaita 116.53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2022-06-30 d suvestinė 314.35 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą 2022 m gruodžio 31 d, suvestinė 318.84 KB
Mokėtinų sumų 2022 m gruodžio mėn 31 d ataskaita 116.44 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2022 -12-31 d 38.5 KB
2021 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita 2021-11-14 15:45:26 309.04 KB
Mokėtinų sumų 2021m. rugsėjo mėn. 30 d. ataskaita 2021-11-14 15:45:26 116.53 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita 2021-11-14 15:45:26 312.23 KB
Mokėtinų sumų 2021-06-30 d. ataskaita 2021-11-14 15:45:26 114.62 KB
Mokėtinų sumų sąrašas 2021-06-30 d. 2021-11-14 15:45:26 37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita 2021-11-14 15:45:26 309.78 KB
Mokėtinų sumų 2021-03-31 d. ataskaita 2021-11-14 15:45:26 114.56 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo apyskaita iv ketv suvestinė 2022-05-17 20:45:44 820.5 KB
Mokėtinų sumų 2021m. gruodžio mėn 31 d ataskaita 2022-05-17 20:45:44 116.45 KB
2020 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m rugsėjo 30 d ataskaita 2021-11-14 15:52:20 309.44 KB
Mokėtinų sumų 2020-09-30 d ataskaita 2021-11-14 15:52:33 114.63 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m gruodžio 31 d ataskaita 2021-11-14 15:59:58 305.7 KB
Mokėtinų sumų 2020-12-31 d ataskaita 2021-11-14 15:59:58 114.62 KB
2019 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m kovo 31 d ataskaitą. 2021-11-14 15:53:29 290.52 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m kovo 31 d ataskaita 2021-11-14 15:53:38 80.21 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m birželio 30d ataskaitą. 2021-11-14 15:53:46 291.42 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m birželio 30d ataskaita 2021-11-14 15:53:52 80.31 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m rugsėjo 30d ataskaitą. 2021-11-14 15:53:58 292.62 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m rugsėjo 30d ataskaita 2021-11-14 15:54:04 80.37 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m gruodžio 31d ataskaitą. 2021-11-14 15:54:11 292.77 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m gruodžio 31d ataskaita Suvestinė 2021-11-14 15:54:19 80.61 KB
2018 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m kovo 31 d ataskaita. 2021-11-14 15:55:18 283.52 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m birželio 30d ataskaita. 2021-11-14 15:55:27 290.91 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m rugsėjo 30d ataskaita. 2021-11-14 15:55:36 284.74 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m kovo 31 d ataskaita. 2021-11-14 15:55:46 80.23 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m birželio 30 d ataskaita. 2021-11-14 15:55:52 80.25 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m rugsėjo 30 d ataskaita. 2021-11-14 15:55:59 80.22 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m gruodžio 31 d ataskaita. 2021-11-14 15:56:04 283.38 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m gruodžio mėn ataskaita. 2021-11-14 15:56:11 80.21 KB
2017 m. Biudžeto valdymo ataskaitų rinkiniai
Forma Nr 2 nauja 2017 M I ketv SUVESTINĖ 2021-11-14 15:56:40 208.64 KB
Forma Nr 4 nauja 2017-03-31 I ketv 2021-11-14 15:56:45 32.34 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m birželio 30d ataskaita 2021-11-14 15:56:50 208.67 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m rugsėjo 30d ataskaita. 2021-11-14 15:57:01 208.68 KB
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m gruodžio 31 d ataskaita. 2021-11-14 15:57:06 208.59 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m birželio 30 d ataskaita. 2021-11-14 15:57:16 32.04 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m rugsėjo 30 d ataskaita. 2021-11-14 15:57:21 32.05 KB
Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m gruodžio 31 d ataskaita. 2021-11-14 15:57:27 32.03 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės 2023-01-16 12:44:41 60.79 KB
Viešųjų pirkimų taisyklės 2015 2021-04-27 17:32:18 276.5 KB
Viesuju pirkimu planas 2015 metams 2021-04-27 17:32:18 90 KB
Viešųjų pirkimų planas 2017 metams 2021-04-27 17:32:18 88 KB
Viesuju pirkimu planas 2019 metams 2021-04-27 17:32:19 80.5 KB
Numatomų pirkimų planas 257.32 KB
Viešųjų pirkimų planas 2023 metams 20.46 KB
Numatomų pirkimų planas 2024 m. 2023-11-21 10:18:33 24.93 KB
Maršrutai Atnaujinta Dydis
Naudojimosi Peugeot Partner taisykles 2022-10-04 09:38:23 40 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
Neformaliojo ugdymo burelių tvarkaraštis 2020-2021 m m 2022-04-06 14:04:36 57.5 KB
Neformaliojo ugdymo būrelių sąrašas 2022-09-14 19:47:43 30 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dėl antikorupcinių elgesio standartų diegimo 2022-10-03 11:00:15 38 KB
Antikorupcinio elgesio kodeksas 2022-10-03 11:00:15 9.11 MB
Dėl korupcijos prevencijos plano patvirtinimo 2022-10-03 11:00:15 36 KB
Korupcijos prevencijos planas 2022-2023 2022-10-03 11:00:15 14.45 KB
Anketa apie korupcijos prevencijos vykdytojus 2022 2022-10-03 11:00:15 18.72 KB
Dėl pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT 2022-10-03 11:00:15 37 KB
Dėl pareigybių, turinčių deklaruoti privačius interesus 2022-10-03 11:00:15 38 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
ESV planas 1.84 MB
Prevencinių priemonių planas 162.48 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Algoritmas. Kaip atpažinti problemas ir suteikti pagalbą mokiniams, patiriantiems nuotolinio mokymo sunkumų? 2021-05-20 14:31:46 927.32 KB
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose 2023-05-26 15:04:29 18.21 MB
Elektrėnų savivaldybės Pasiruošimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo planas 2023-05-26 15:08:32 1.83 MB
Įtraukties švietime plėtros gairės 2023-05-26 15:10:01 844.37 KB
Atmintine mokykloms. 1.74 MB
Universalaus dizaino mokymuisi gairės 10.45 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas 2021-04-20 16:51:01 154.39 KB
Pranešimas darbuotojams apie jų asmens duomenų tvarkymą 2022-04-14 08:04:19 96 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 283 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
MOKINIŲ APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS. 2023-09-07 07:38:49 69.5 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5–8 kl. ir I–II klasių mokiniams; 2023-09-04 19:01:04 51.76 KB
Privalomi autoriai ir jų kūriniai I–IV klasėse; 2023-09-04 19:01:04 26.94 KB
Naudingos nuorodos. 2023-09-04 19:01:04 20.69 KB
INFORMACIJA APIE ĮSIGYTUS VADOVĖLIUS 2022 METAIS 2023-09-04 19:01:04 11.2 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 87.32 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 23.86 KB
Ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 18 KB
Žmogaus saugos programos integravimo į vidurinį ugdymą tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 66 KB
Mokinių individualių ugdymo planų rengimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 22.09 KB
Dalyko, kurso, modulio keitimo tvarkos aprašas 2023-10-05 13:48:48 23.9 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 26.68 KB