Mėnesio veiklos stebėsenos planas

PATVIRTINTA

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos direktoriaus

2023 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 6V-89

 

 

VIEVIO GIMNAZIJOS VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS

 

                                                                                                            2022–2023 m. m. gegužė

 

Eil.

Nr.

Stebėsenos turinys

Data

Atsakingas

1.

Technologijų mokyklinis brandos egzaminas

02,

9.00 val.

J. Karsakaitė

2.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas, vykdymas, vertinimas

10, 11, 15, 16

G. Dobilaitis

V. Karmazienė

J. Karsakaitė

3.

Gimnazijos ugdymo plano projekto 2023–2025 mokslo metams rengimas

23,

14.45 val.

V. Karmazienė

J. Karsakaitė

4.

Fizikos mokytojos (O. Fylerytės) pamokų ir veiklų stebėsena

Visas mėnuo

V. Karmazienė

5.

II g. klasių mokinių individualių ugdymo planų rengimas. Mokinių konsultavimas

Visas mėnuo

V. Karmazienė

6.

II g. klasių mokinių ir klasės auklėtojų susirinkimas dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo

03,

10.35 val.

G. Dobilaitis

V. Karmazienė

7.

Grupinės matematikos konsultacijos II ir IV g. klasių mokiniams

18

V. Karmazienė

8.

Abiturientų supažindinimas su dalykų VBE vykdymo instrukcijomis

Iki 24 d.

V. Karmazienė

9.

IV g. klasių mokinių ir klasės auklėtojų susirinkimas dėl brandos egzaminų vykdymo ir organizavimo

24,

10.35 val.

G. Dobilaitis

V. Karmazienė

10.

Mokinių elgesio stebėjimas koridoriuose, poilsio zonose ir kt.

Visas mėnuo

G. Dobilaitis

V. Karmazienė

J. Karsakaitė

11.

Pasirengimas kitiems mokslo metams (valandų paskirstymas dalykams, neformaliajam ugdymui, grupių sudarymas)

Visas mėnuo

V. Karmazienė

J. Karsakaitė

12.

I g. klasių mokinių konsultavimas dėl informacinių technologijų, technologijų modulių pasirinkimo kitiems mokslo metams

Visas mėnuo

V. Karmazienė

J. Karsakaitė

 

_____________________________________

Atnaujinta: 2023-05-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30
Patyčių dėžutė