Mėnesio veiklos stebėsenos planas

PATVIRTINTA

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos direktoriaus

2023 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 6V-216

 

 

VIEVIO GIMNAZIJOS VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS

 

                                                                                                            2023–2024 m. m. lapkritis

 

Eil.

Nr.

Stebėsenos turinys

Data

Atsakingas

1.

Penktokų adaptacija (pamokų stebėjimas, elgesys pertraukų metu, pokalbiai)

Nuo 2023-11-06

J. Karsakaitė

A. Apyvalienė

D. Mikalajūnė

2.

Bandomieji egzaminai (lietuvių kalba ir literatūra, matematika) IV g. klasėse

2023-11-13–15

V. Karmazienė

3.

Brandos egzaminų pasirinkimas

Iki 2023-11-24

G. Dobilaitis

4.

Besiatestuojančių mokytojų pamokų bei veiklos stebėjimas ir aptarimas

2023 m. lapkričio mėn.

J. Karsakaitė

 

5.

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo projekto rengimas

Iki 2023-11-30

V. Karmazienė

6.

Ugdymo proceso stebėsena Abromiškių sanatorijos skyriuje

2023-11-13–17

V. Karmazienė

J. Karsakaitė

7.

Ukrainiečių ir mokinių, turinčių SUP, ugdymosi procesas

Pagalba mokiniams, turintiems mokymosi problemų

Nuo 2023-11-06

J. Karsakaitė

 

V. Karmazienė

8.

Papildomas vadovėlių užsakymas

Iki 2023-11-30

J. Karsakaitė

L. Dzingienė

9.

Ilgalaikiai dalykų planai

Iki 2023-11-30

J. Karsakaitė

V. Karmazienė

10.

Pamokų stebėjimas 5, 7, I g., III g. klasėse

2023 m. lapkričio mėn.

J. Karsakaitė

V. Karmazienė

11.

III g. klasių mokinių socialinės-pilietinės veiklų pasirinkimas

Iki 2023-11-30

V. Karmazienė

12.

Mokinių vėlavimo į pamokas prevencija

2023-11-13–16

G. Dobilaitis

A. Apyvalienė

 

_____________________________________

Atnaujinta: 2023-11-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30
Patyčių dėžutė