Darbo užmokestis

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

2023 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

4192

4192

4192

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3307

3307

3445

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

813

813

813

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

 

Mokytojas

1657

1657

1645

 

Vyresnysis mokytojas

1748

1748

1756

 

Mokytojas metodininkas

1882

1882

1882

 

Psichologas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

 

Socialinis pedagogas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

 

Specialusis pedagogas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiame

 

Bibliotekos vedėjas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

 

Skaityklos darbuotojas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

 

Mokytojo padėjėjas

1004

1004

neskelbiama

 

Vyr buhalterė

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

 

Apskaitininkė

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

 

Sandėlininkas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

 

Raštinės vedėjas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

 

Archyvaras

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

 

Sekretorė

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

 

Valgyklos vedėja

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

 

Kompiuterinių sistemų specialistas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

 

Valgyklos darbuotojos

1219

1219

1219

 

Apskaitininkė

1219

1219

1219

 

Pastatų priežiūros darbininkas

1125

1125

1125

 

Kiemsargis

841

841

841

 

Budėtojas

841

841

841

 

Sargai

1400

1420

1440

 

Vairuotojas

1429

1429

1429

 

Valytojas

841

841

841

 

Rūbininkė

841

841

841

 

Prekių ir paslaugų pirk spec

763

763

763

 

Skyriaus vedėja

1035

1035

1035

 

Bibliotekininkas

251

251

251

 

Priešmok ugd mokytoja

341

340

343

 

Mokytojo padejėjai

1004

1004

1004

 

Sekretorė

753

753

753

 

Mokytojas –ekspertas

1451

1470

1538

 

Mokytoja

685

680

1179

 

Vyr mokytoja

1043

1050

1312

 

 

Atnaujinta: 2023-10-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30
Patyčių dėžutė