Darbo užmokestis

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

2024 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

4900

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

4118

 

 

 

Socialinis pedagogas

neskelbiamas

 

 

 

Psichologas

neskelbiamas

 

 

 

Specialusis pedagogas

neskelbiamas

 

 

 

Mokytojo padėjėjas

1035

 

 

 

Bibliotekos vedėjas

neskelbiamas

 

 

 

Bibliotekininkas

neskelbiamas

 

 

 

Mokytojas

2086

 

 

 

Vyresnysis mokytojas

2192

 

 

 

Mokytojas metodininkas

2335

 

 

 

Ūkio dalies vedėjas

neskelbiamas

 

 

 

Vyr. buhalteris

neskelbiamas

 

 

 

Apskaitininkas

1544

 

 

 

Raštinės vedėjas

neskelbiamas

 

 

 

Sekretorius

neskelbiamas

 

 

 

Archyvaras

neskelbiamas

 

 

 

Bibliotekininkas

neskelbiamas

 

 

 

Laborantas

neskelbiamas

 

 

 

Kompiuterinių sistemų priežiūros specialistas

neskelbiamas

 

 

 

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

neskelbiamas

 

 

 

Pastatų priežiūros darbininkas

1233

 

 

 

Kiemsargis

928

 

 

 

Mokyklos budėtojas

928

 

 

 

Sargas

1521

 

 

 

Vairuotojas

1442

 

 

 

Valytojas

928

 

 

 

Valgyklos vedėjas

neskelbiamas

 

 

 

Virėjas

1267

 

 

 

Indų plovėjas

928

 

 

 

Rūbininkas

928

 

 

 

Sandėlininkas

neskelbiamas

 

 

 

 

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos Abromiškių sanatorijos skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

2024 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Skyriaus vedėjas

neskelbiamas

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

neskelbiamas

 

 

 

Specialusis pedagogas

neskelbiamas

 

 

 

Mokytojo padėjėjas

1035

 

 

 

Bibliotekininkas

neskelbiamas

 

 

 

Mokytojas

726

 

 

 

Vyresnysis mokytojas

780

 

 

 

Mokytojas metodininkas

798

 

 

 

Mokytojas ekspertas

neskelbiamas

 

 

 

Sekretorius

neskelbiamas

 

 

 

Bibliotekininkas

neskelbiamas

 

 

 

Valytojas

neskelbiamas

 

 

 

Kiemsargis

neskelbiamas

 

 

 

 

 

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2023 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

4192

4192

4192

4539

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3307

3307

3445

5043

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

813

813

813

917

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Mokytojas

1657

1657

1645

1856

Vyresnysis mokytojas

1748

1748

1756

1981

Mokytojas metodininkas

1882

1882

1882

2124

Psichologas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

neskelbiama

Socialinis pedagogas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

neskelbiama

Specialusis pedagogas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiame

neskelbiama

Bibliotekos vedėjas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

neskelbiama

Skaityklos darbuotojas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

neskelbiama

Mokytojo padėjėjas

1004

1004

neskelbiama

neskelbiama

Vyr buhalterė

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

neskelbiama

Apskaitininkė

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

neskelbiama

Sandėlininkas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

neskelbiama

Raštinės vedėjas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

neskelbiama

Archyvaras

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

neskelbiama

Sekretorė

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

neskelbiama

Valgyklos vedėja

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

neskelbiama

Kompiuterinių sistemų specialistas

neskelbiama

neskelbiame

neskelbiama

neskelbiama

Valgyklos darbuotojos

1219

1219

1219

1280

Apskaitininkė

1219

1219

1219

1280

Pastatų priežiūros darbininkas

1125

1125

1125

1181

Kiemsargis

841

841

841

883

Budėtojas

841

841

841

883

Sargai

1400

1420

1440

1520

Vairuotojas

1429

1429

1429

1493

Valytojas

841

841

841

883

Rūbininkė

841

841

841

883

Prekių ir paslaugų pirk spec

763

763

763

801

Skyriaus vedėja

1035

1035

1035

1168

Bibliotekininkas

251

251

251

283

Priešmok ugd mokytoja

341

340

343

387

Mokytojo padejėjai

1004

1004

1004

1133

Sekretorė

753

753

753

791

Mokytojas –ekspertas

1451

 
Atnaujinta: 2024-04-17
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30