Darbo užmokestis

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2021 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

2751

2730

2724

2849

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2275

2275

2275

2608

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

550

550

550

620

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Mokytojas

1411

1430

1419

1630

Vyresnysis mokytojas

1425

1450

1538

1768

Mokytojas metodininkas

1526

1570

1640

1886

Psichologas

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Socialinis pedagogas

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Specialusis pedagogas

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Bibliotekos vedėjas

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Skaityklos darbuotojas

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Mokytojo padėjėjas

372

372

743

798

Vyr buhalterė

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Apskaitininkė

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Sandėlininkas

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Raštinės vedėjas

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Archyvaras

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Sekretorė

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Valgyklos vedėja

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Kompiuterinių sistemų specialistas

1139

1139

1139

1229

Valgyklos darbuotojos

757

757

757

971

Apskaitininkė

745

745

745

1085

Pastatų priežiūros darbininkas

973

973

973

993

Kiemsargis

642

642

642

701

Budėtojas

642

642

642

701

Sargai

978

981

989

1073

Vairuotojas

909

909

914

1055

Valytojas

642

642

642

701

Rūbininkė

642

642

642

701

Prekių ir paslaugų pirk spec

529

529

529

571

Skyriaus vedėja

712

712

712

804

Bibliotekininkas

342

70

205

230

Priešmok ugd mokytoja

277

277

277

318

Mokytojo padejėjai

797

797

797

848

Sekretorė

730

213

597

652

Mokytojas –ekspertas

1165

1170

1108

1061

Mokytoja

573

580

487

556

Mokytoja metodininkė

604

620

540

544

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

2022 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

3238

3372

3372

3639

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2725

2725

2725

3315

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

661

670

670

815

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Mokytojas

1450

1480

1600

2005

Vyresnysis mokytojas

1560

1605

1692

2279

Mokytojas metodininkas

1680

1650

1814

2431

Psichologas

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Socialinis pedagogas

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Specialusis pedagogas

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

neskelbiama

Bibliotekos vedėjas

neskelbiama

neskelbiama

 

Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

2023 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

4192

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3307

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

813

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

neskelbiama

 

 

 

Mokytojas

1657

 

 

 

Vyresnysis mokytojas

1748

 

 

 

Mokytojas metodininkas

1882

 

 

 

Psichologas

neskelbiama

 

 

 

Socialinis pedagogas

neskelbiama

 

 

 

Specialusis pedagogas

neskelbiama

 

 

 

Bibliotekos vedėjas

neskelbiama

 

 

 

Skaityklos darbuotojas

neskelbiama

 

 

 

Mokytojo padėjėjas

1004

 

 

 

Vyr buhalterė

neskelbiama

 

 

 

Apskaitininkė

neskelbiama

 

 

 

Sandėlininkas

neskelbiama

 

 

 

Raštinės vedėjas

neskelbiama

 

 

 

Archyvaras

neskelbiama

 

 

 

Sekretorė

neskelbiama

 

 

 

Valgyklos vedėja

neskelbiama

 

 

 

Kompiuterinių sistemų specialistas

neskelbiama

 

 

 

Valgyklos darbuotojos

1219

 

 

 

Apskaitininkė

1219

 

 

 

Pastatų priežiūros darbininkas

1125

 

 

 

Kiemsargis

841

 

 

 

Budėtojas

841

 

 

 

Sargai

1400

 

 

 

Vairuotojas

1429

 

 

 

Valytojas

841

 

 

 

Rūbininkė

841

 

 

 

Prekių ir paslaugų pirk spec

763

 

 

 

Skyriaus vedėja

1035

 

 

 

Bibliotekininkas

251

 

 

 

Priešmok ugd mokytoja

341

 

 

 

Mokytojo padejėjai

1004

 

 

 

Sekretorė

753

 

 

 

Mokytojas –ekspertas

1451

 

 

 

Mokytoja

685

 

 

 

Vyr mokytoja

1043

 

 

 

 

Atnaujinta: 2023-04-19
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30
Patyčių dėžutė