Kiti projektai

PROJEKTAI

 1. Projektas „Abėcėlė“, 2009–2010 m. m. 6–7 klasių mokiniai. Mokytoja L. Balaišienė.
 2. Projektas „Kovas – civilinės saugos mėnuo“, 2010 m. 5–7 klasių mokiniai. Mokytoja V. Grincevičienė.
 3. Projektas, skirtas pasaulinei nerūkymo dienai, 2010 m. Gimnazijos bendruomenė. Vadovė J. Kielienė.
 4. Projektas, skirtas pasaulinei tolerancijos dienai, 2010 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė ir socialinė pedagogė J. Kielienė.
 5. Projektas – akcija „Gerumo savaitė“, 2010 m. Mokytojai D. Šumskienė, A. Malinauskaitė, E. Eigėlis.
 6. Projektas – akcija „Gegužė mėnuo – be smurto“, 2011 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė, socialinė pedagogė J. Kielienė ir klasės auklėtojai.
 7. Projektas „Linksmoji matematika“, 5–8, 1–2 g. kl. mokiniai, 2011 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Karmazienė ir matematikos mokytojai.
 8. Projektas „Kalėdinis gerumas“, 2011 m . Mokytojai D. Šumskienė, A. Malinauskaitė, E. Eigėlis.
 9. Projektas „Blaivi klasė“, 2011 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė, socialinė pedagogė J. Kielienė ir klasės auklėtojai.
 10. Projektas – akcija „Gerumo nebūna per daug“, 2012 m. Mokytojai D. Šumskienė, A. Malinauskaitė, E. Eigėlis.
 11. Projektas – akcija „Mes už toleranciją“, 2012 m. Mokytojai D. Šumskienė, A. Malinauskaitė, E. Eigėlis.
 12. Projektas „Kovas – civilinės saugos mėnuo“, 2013 m. 5–7 klasių mokiniai. Mokytoja V. Grincevičienė.
 13. Projektas – akcija „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“, 2014 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė ir socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 14. Projektas – akcija „Darom“, 2014 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Karmazienė, mokytojas J. Mickūnas.
 15. Veiksmo savaitė „Be patyčių“, 2015 m. Gimnazijos bendruomenė. Socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 16. Jaunojo tyrėjo projektas „Būsiu mokslininkas“, 2015 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Karmazienė, mokytojai R. Damaškienė, E. Apanavičienė, I. Saplienė, V. Grincevičienė.
 17. Projektas, skirtas pasaulinei tolerancijos dienai, 2014 m. Gimnazijos bendruomenė. A. Apyvalienė, D. Šumskienė.
 18. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Pažinsiu. Brandinsiu. Išsaugosiu“, 2013 m. Gimnazijos bendruomenė. R. Bimbirienė.
 19. Projektas Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus vykdomo projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, 1–2 g. kl. mok. 2013 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė.
 20. Projektas „Jaunasis tyrėjas“ ir „Mobilioji klasė“, 2014 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Karmazienė.
 21. Socializacijos projektas „Bendraukim ir atraskim“, 2013 m. Socialinė pedagogė A. Apyvalienė, psichologė A. Rakauskienė.
 22. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Tautiškumo ugnis“, 2014 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė ir mokytoja R. Bimbirienė.
 23. Socializacijos projektas „Aš visuomenės dalis“, 2014 m. Socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 24. Visuomenės sveikatos rėmimo projektas „Aš už pozityvą“, 2014 m. Gimnazijos bendruomenė. Psichologė A. Rakauskienė.
 25. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „10 pilietiškumo žingsnių“, 2015 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė ir mokytoja R. Kisnierienė.
 26. Socializacijos projektas „Mes už socialiai aktyvų jaunimą“, 2015 m. Socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 27. Visuomenės sveikatos rėmimo projektas „Ištiesk pozityvui ranką“, 2015 m. Gimnazijos bendruomenė. Psichologė D. Mikalajūnė.
 28. Gabių vaikų rėmimo projektas „Mūsų mokslas ir kūryba – tau gimnazija“, 2015 m. Gimnazijos bendruomenė. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui V. Karmazienė ir J. Karsakaitė.
 29. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Koks aš – tokia ir Lietuva“, 2016 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė ir mokytoja D. Raslanienė.
 30. Projektas „Kovas – civilinės saugos mėnuo“, nuo 2015 m. kasmet. 5–7 klasių mokiniai. Mokytoja V. Grincevičienė.
 31. Projektas, skirtas pasaulinei nerūkymo dienai, 2015 m. kasmet. Gimnazijos bendruomenė. Socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 32. Projektas, skirtas pasaulinei tolerancijos dienai, nuo 2015 m. kasmet. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė ir socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 33. Projektas „Kalėdinis gerumas“, 2015 m. Mokytojai D. Šumskienė, A. Malinauskaitė, A. Apyvalienė.
 34. Projektas – akcija „Gerumo nebūna per daug“, 2016 m. Mokytojai D. Šumskienė, A. Malinauskaitė-Sidorkina.
 35. Projektas – akcija „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“, 2015 m. kasmet. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė ir socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 36. Projektas, skirtas pasaulinei tolerancijos dienai, 2015 m. Gimnazijos bendruomenė. A. Apyvalienė, D. Šumskienė.
 37. Projektas – akcija „Pyragų diena“. 2015 m. kasmet. Gimnazijos bendruomenė. Socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 38. Veiksmo savaitė „Be patyčių“ nuo 2015 m. kasmet. Gimnazijos bendruomenė. Socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 39. Projektas „Solidarumo bėgimas“, 2015 m. Gimnazijos bendruomenė. A. Apyvalienė, D. Šumskienė.
 40. Projektas – akcija, skirta „Judėjimo savaitei“, 2015 m. Gimnazijos bendruomenė. Mokytojai D. Šumskienė, R. Jončys.
 41. Projektas – akcija „Darom“, nuo 2015 m. kasmet. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Karmazienė, mokytojas J. Mickūnas.
 42. Projektas „Rūšiuok“, nuo 2015 m. Gimnazijos bendruomenė. Mokytojai A. Nekrasovienė, V. Grincevičienė, J. Mickūnas.
 43. Jaunojo tyrėjo projektas „Būsiu mokslininkas“, 2015 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Karmazienė, mokytojai R. Damaškienė, E. Apanavičienė, I. Saplienė, V. Grincevičienė.
 44. Projektas „Visi kartu“, 2016 m. Gimnazijos bendruomenė. Socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 45. Projektas „Jaunimo galia“, 2017 m. Gimnazijos bendruomenė. Socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 46. Projektas „Padovanok gimnazijai tulpės svogūnėlį“ nuo 2018 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Karmazienė, mokytoja V. Debesienė.
 47. Projektas „Kalėdos kvepiančios cinamonu“, 2015 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė, socialinė pedagogė A. Apyvalienė, mokytoja A. Malinauskaitė-Sidorkina.
 48. Projektas „Kalėdinės dirbtuvės“, 2019 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė.
 49. Projektas „Kalėdinės dirbtuvės“, 2019 m. Mokytojai D. Šumskienė, A. Barauskienė, V. Debesienė.
 50. Projektas „Kalėdinis karavanas“, 2020 m. Mokytojai D. Šumskienė, A. Barauskienė.
 51. Projektas „Velykų belaukiant“, 2021 m. Mokytojai D. Šumskienė, A. Barauskienė.

PROJEKTAI MIESTELYJE, SAVIVALDYBĖJE, RESPUBLIKOJE IR UŽSIENYJE

 1. Socializacijos projektas „Tiltai“, 2010 m. Socialinė pedagogė J. Kielienė. Klasių auklėtojai.
 2. Tarptautinis projektas su Vokietijos mokiniais „Profesinis ruošimas Vokietijoje ir Lietuvoje“, 2010 m. Gimnazijos bendruomenė. Mokytojos E. Jončienė ir E. Kabakienė.
 3. Respublikinis projektas „Gegužė mėnuo – be smurto“, 2011 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė ir socialinė pedagogė J. Kielienė.
 4. Tarptautinis projektas su Vokietijos mokiniais, 2011 m. Gimnazijos bendruomenė. E. Jončienė, E. Kabakienė, G. Dobilaitis.
 5. Socializacijos projektas „Tolerancijos dienos“, 2011 m. Socialinė pedagogė J. Kielienė. Klasių auklėtojai.
 6. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Visus mus Lietuva augino“, 2011 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė, mokytojai R. Bimbirienė, D. Davidavičienė, L. Ginelevičienė, V. Debesienė.
 7. Projektas „Sveikuoliai“, 2011 m. 5–8, 1–2 g. kl. mok. Visuomenės sveikatos slaugytoja A. Jotužienė.
 8. Tarptautinis projektas su Vokietijos mokiniais, 2012 m. Gimnazijos bendruomenė. E. Jončienė, E. Kabakienė, G. Dobilaitis.
 9. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Pažink, suprask, priimk“, 2012  m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė, R. Bimbirienė, D. Davidavičienė, L. Ginelevičienė, V. Debesienė.
 10. Socializacijos projektas „Aš visuomenės dalis“, 2013 m. Socialinė pedagogė A. Apyvalienė, psichologė A. Rakauskienė.
 11. Socializacijos projektas „Visi kartu“, 2016 m. Gimnazijos bendruomenė. Socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 12. Visuomenės sveikatos rėmimo projektas „Tu gali tad įveikime kartu“, 2017 m. Gimnazijos bendruomenė. Psichologė D. Mikalajūnė.
 13. Karjeros ugdymo projektas nuo 2017 m. „Šok į tėvų klumpes“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Karmazienė.
 14. Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Pilietiškumo keliu“, 2017 m. Gimnazijos bendruomenė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Šumskienė ir mokytoja R. Bimbirienė.
 15. Projektas, skirtas Žemės dienai su Neries regioninio parko direkcija. Nuo 2017 m. Gimnazijos bendruomenė. Mokytojas J. Mickūnas.
 16. Socializacijos projektas – stovykla „Vasara 2018“. Gimnazijos bendruomenė. Socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 17. Socializacijos projektas – stovykla „Vasara 2019“. Gimnazijos bendruomenė. Socialinė pedagogė A. Apyvalienė.
 18. Respublikinis projektas „Laimingas vanduo“. 2019 m. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Karmazienė.
 19. Tarptautiniai mokinių mainai su Vokietijos Š. Reino ir Vestfalijos žemės Kalletalio realine mokykla. 2013, 2015, 2017, 2019 m. E. Jončienė, E. Kabakienė, R. Blaškevičiūtė, A. Malinauskaitė-Sidorkina, G. Dobilaitis.
Atnaujinta: 2024-02-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30