Pagrindinis ugdymas

Už 5-8 klasių pagrindinio ugdymo organizavimą ir įgyvendinimą atsakinga

Jolanta Karsakaitė Direktorės pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 16.00

11.00 – 11.30

Antradienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Trečiadienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.00 11.00 – 11.30
Penktadienis 7.30 – 16.00 11.00 – 11.30

Kontaktai Telefonas +370 528 26 884

El. paštas Rašyti

Už I-II gimnazinių klasių pagrindinio ugdymo organizavimą ir įgyvendinimą atsakinga

Valda Karmazienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30–18.00

11.30–12.00

Antradienis

7.30–18.00

11.30–12.00

Trečiadienis

7.30–18.00

11.30–12.00

Ketvirtadienis

7.30–18.00

11.30–12.00

Penktadienis

7.30–18.00

11.30–12.00

Kontaktai Telefonas +370 528 26 884

El. paštas Rašyti

Pagrindinis ugdymas

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus. Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama gimnazijos I–II klasėse. 6 klasėje pasirenkama antroji užsienio kalba iš rusų ir vokiečių kalbų. Ji yra privaloma.

Mokiniai gali rinktis dalykų konsultacijas (kuriems sunkiau mokytis, arba atvirkščiai – kurie mokosi itin sėkmingai).

Mokiniui iki 16 metų mokytis privaloma. Privalomasis mokymasis paprastai trunka iki II (10) klasės. 

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos pasiekimų patikrinimai.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau paaugliai gimnazijoje gali mokytis pagal vidurinio ugdymo arba mokytis kitose mokymo įstaigose pagal profesinio mokymo programą. 

Mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų (pažymėjimų, brandos atestatų) išdavimas

Asmuo turi būti baigęs pagrindinio ugdymo programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“, atlikta socialinė-pilietinė veikla ir asmuo yra pasitikrinęs mokymosi pasiekimus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, jei nuo jų nėra atleistas.

Asmeniui išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

Mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento dublikato išdavimas, pakeitus duomenis apie savo lytį, kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu

Asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu pakeitęs asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente duomenis apie savo lytį kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu ir norėdamas gauti išsilavinimo dokumento dublikatą su įrašytais naujais asmens duomenimis, gimnazijai pateikia prašymą, asmens duomenų keitimo faktą patvirtinančius dokumentus, atiduoda išsilavinimo dokumentą, apmoka su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas (jei mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas spausdinamas blanke).

Išduodant dublikatą, jame nurodomi asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodyti duomenys: asmens pavardė ir vardas, asmens kodas. Kiti duomenys, įrašyti mokyklos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale), negali būti pakeisti.

Specialusis ugdymas

Atnaujinta: 2024-02-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30