Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-27 17:43 Naujiena atnaujinta: Rugsėjo 26-oji  – Europos kalbų diena
2. 2023-09-27 09:52 Naujiena atnaujinta: DĖMESIO!
3. 2023-09-27 09:51 Naujiena sukurta: Rugsėjo 26-oji  – Europos kalbų diena
4. 2023-09-25 09:05 Naujiena atnaujinta: Netrad​​​​​​​icinė pamoka ,,Pažinti ir saugoti“
5. 2023-09-22 12:45 Naujiena atnaujinta: DĖMESIO!
6. 2023-09-22 12:44 Naujiena sukurta: Netrad​​​​​​​icinė pamoka ,,Pažinti ir saugoti“
7. 2023-09-18 13:43 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
8. 2023-09-18 13:43 Naujiena atnaujinta: DĖMESIO!
9. 2023-09-18 13:40 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
10. 2023-09-18 07:39 Puslapis atnaujintas: Gimnazijos taryba
11. 2023-09-15 14:42 Naujiena sukurta: DĖMESIO!
12. 2023-09-15 14:39 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
13. 2023-09-12 15:57 Dokumentas išstrintas: Konsultacijų tvarkaraštis 2022-2023m.m
14. 2023-09-12 15:57 Dokumentas išstrintas: IVB klasės tvarkaraštis 2022-2023 m.m.
15. 2023-09-12 15:57 Dokumentas išstrintas: IVA klasės tvarkaraštis 2022-2023 m.m.
16. 2023-09-12 15:57 Dokumentas išstrintas: IIIB klasės tvarkaraštis 2022-2023 m.m.
17. 2023-09-12 15:57 Dokumentas išstrintas: IIIA klasės tvarkaraštis 2022-2023 m.m.
18. 2023-09-12 15:57 Dokumentas išstrintas: 5-8 ir I-II g. klasių mokinių pamokų tvarkaraštis 22-23 m.m. (nuo sausio 9 d.)
19. 2023-09-12 15:55 Puslapis atnaujintas: Mėnesio veiklos planas
20. 2023-09-12 15:52 Puslapis atnaujintas: Mėnesio veiklos stebėsenos planas
21. 2023-09-12 15:50 Puslapis atnaujintas: Mėnesio veiklos planas
22. 2023-09-12 15:49 Puslapis atnaujintas: Darbo užmokestis
23. 2023-09-12 15:47 Puslapis atnaujintas: Neformalusis švietimas
24. 2023-09-12 15:46 Dokumentas išstrintas: 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos ugdymo planai
25. 2023-09-12 15:42 Puslapis atnaujintas: Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
26. 2023-09-12 15:39 Puslapis atnaujintas: Darbo grupė ugdymo planui koreguoti
27. 2023-09-12 15:32 Puslapis atnaujintas: Vaiko gerovės komisija
28. 2023-09-12 15:30 Puslapis atnaujintas: Ugdymo karjerai darbo grupė
29. 2023-09-12 15:29 Puslapis atnaujintas: Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija
30. 2023-09-12 15:26 Puslapis atnaujintas: Metodinė taryba
31. 2023-09-12 15:21 Puslapis atnaujintas: Gimnazijos taryba
32. 2023-09-11 15:01 Naujiena atnaujinta: LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
33. 2023-09-11 15:00 Naujiena atnaujinta: Programos „Taiki mokykla“ įgyvendinimas gimnazijoje
34. 2023-09-11 15:00 Naujiena atnaujinta: Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“
35. 2023-09-11 14:59 Puslapis atnaujintas: Mėnesio veiklos planas
36. 2023-09-11 14:55 Naujiena sukurta: Programos „Taiki mokykla“ įgyvendinimas gimnazijoje
37. 2023-09-11 14:52 Naujiena sukurta: Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“
38. 2023-09-11 14:47 Naujiena išstrinta: DĖMESIO!
39. 2023-09-11 14:46 Puslapis atnaujintas: Laisvos darbo vietos
40. 2023-09-07 07:38 Dokumentas atnaujintas: MOKINIŲ APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS.
41. 2023-09-06 12:47 Naujiena atnaujinta: KONKURSO „METŲ MOKINYS 2023“ LAIMĖTOJAI
42. 2023-09-05 11:53 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
43. 2023-09-05 10:36 Naujiena sukurta: Mokslo metų pradžios šventė
44. 2023-09-05 09:56 Naujiena išstrinta: Pažintinė kelionė Talinas –Tartu
45. 2023-09-05 09:55 Naujiena išstrinta: DĖMESIO !
46. 2023-09-05 09:21 Puslapis atnaujintas: Biblioteka
47. 2023-09-04 19:09 Naujiena atnaujinta: ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJA DALYVAUJA ,,JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS, ĮGYVENDINANT 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTE „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“
48. 2023-09-04 19:01 Dokumentas atnaujintas: INFORMACIJA APIE ĮSIGYTUS VADOVĖLIUS 2022 METAIS
49. 2023-09-04 19:01 Dokumentas atnaujintas: Naudingos nuorodos.
50. 2023-09-04 19:01 Dokumentas atnaujintas: Privalomi autoriai ir jų kūriniai I–IV klasėse;

Atnaujinta: 2022-09-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30
Patyčių dėžutė