Biblioteka

„Gera knyga – dovana, autoriaus palikta testamentu žmonių giminei“ (Dž. Adisonas)

Bibliotekos darbo laikas: 8.00–16.00

Bibliotekoje veikia dvi skaityklos: tylioji ir kompiuterizuota. Kompiuterizuotoje skaitykloje mokiniai ir mokytojai gali naudotis kompiuteriais (šešios darbo vietos), rasti informacijos apie ugdymą karjerai (susipažinti su profesijomis, įvairiomis mokyklomis),  tyliojoje skaitykloje – grožine ir dalykine literatūra, ruoštis pamokoms, rengti projektinius darbus, paskaityti ir paieškoti reikalingos informacijos. Atliekami kopijavimo, skenavimo, spausdinimo, duomenų įrašymo į elektronines laikmenas darbai.

Gimnazijoje bibliotekoje dirba

Vega Selskienė Bibliotekos vedėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

11.00 – 11.30

Antradienis

8.00 – 16.30

11.00 – 11.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

11.00 – 11.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

11.00 – 11.30

Penktadienis

8.00 – 16.30

11.00 – 11.30

Kontaktai Telefonas 8 528 27 664

El. paštas Rašyti

Lina Dzingienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00–16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 

Gimnazijos biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras, teikiantis gimnazijos bendruomenei edukacines bei informacines paslaugas, dalyvaujantis  bendrame ugdymo procese ir sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos uždaviniai:

 1. Teikti gimnazijos bendruomenės nariams visą ugdymo procesui reikalingą informaciją.
 2. Padėti orientuotis gausiame informacijos sraute.
 3. Skatinti savarankiškai bei kryptingai mokytis ieškoti ir rasti reikiamą informaciją.
 4. Plėsti bibliotekininkų ir mokytojų bendradarbiavimą.
 5. Gerinti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę.
 6. Kurti patogią ir patrauklią mokymosi bei darbo aplinką.

 

Mokamos paslaugos (kompiuterinėje skaitykloje):

 • Kopijavimas: A4 1 kopijos kaina – 0,02 euro; A-3 kopijos kaina – 0,04 euro.
 • Spausdinimas – 0,04 euro.

ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJA DALYVAUJA ,,JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS, ĮGYVENDINANT 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTE „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“

 Įgyvendindami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“,

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Vykdytojas)  ir Elektrėnų sav. Vievio gimnazija (toliau – Partneris), 2023 m. birželio 6 d. /rugpjūčio 17 d. sudarė sutartį Nr. SUT11-53, aprūpinant mokyklą atnaujintą ugdymo turinį atitinkančiais vadovėliais.

Šia Sutartimi apibrėžiama Projekto išlaidų finansavimo tvarka, Šalių pareigos ir teisės, konfidencialumo reikalavimai, Sutarties galiojimas, Sutarties nutraukimo tvarka ir kitos nuostatos.

Šalys vykdo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, vadovaudamosi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu ir jo pakeitimu[1] (toliau – PFSA) bei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių[2] (toliau – Taisyklės) nuostatomis.


[1] Patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2023 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-608.

[2] Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

Biblioteka Atnaujinta Dydis
Mokinių aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2024-03-25 15:52:55 69.5 KB
Privalomų ir rekomenduojamų knygų sąrašas 5–8 kl. ir I–II klasių mokiniams 2024-04-30 10:43:23 51.76 KB
Privalomi autoriai ir jų kūriniai I–IV klasėse 2024-04-30 10:43:44 26.94 KB
Naudingos nuorodos 2024-04-30 10:43:55 20.69 KB
Informacija apie įsigytus vadovėlius 2022 m. 2024-04-26 12:01:23 11.2 KB
Informacija apie įsigytus vadovėlius 2023 m 2024-04-26 12:01:35 11.58 KB

Atnaujinta: 2024-02-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30