ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO GIMNAZIJA DALYVAUJA ,,JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS, ĮGYVENDINANT 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTE „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“

  • Paskelbė : Justinas Mickūnas
  • Paskelbta: 2023-06-15
  • Kategorija: Svarbu!

Įgyvendindami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“,

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Vykdytojas)  ir Elektrėnų sav. Vievio gimnazija (toliau – Partneris), 2023 m. birželio 6 d. /rugpjūčio 17 d. sudarė sutartį Nr. SUT11-53, aprūpinant mokyklą atnaujintą ugdymo turinį atitinkančiais vadovėliais.

Šia Sutartimi apibrėžiama Projekto išlaidų finansavimo tvarka, Šalių pareigos ir teisės, konfidencialumo reikalavimai, Sutarties galiojimas, Sutarties nutraukimo tvarka ir kitos nuostatos.

Šalys vykdo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, vadovaudamosi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu ir jo pakeitimu[1] (toliau – PFSA) bei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių[2] (toliau – Taisyklės) nuostatomis.


[1] Patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2023 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-608.

[2] Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos