Svarbu!
 • Paskelbta: 2024-05-03
 • Kategorija: Svarbu!
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) išrinkti atstovai į gimnazijos tarybą
 • Paskelbta: 2023-11-06
 • Kategorija: Svarbu!
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nuo 2013 m. tikrina ir vertina maitinimo įstaig...
 • Paskelbta: 2023-09-11
 • Kategorija: Svarbu!
 • Paskelbta: 2023-06-15
 • Kategorija: Svarbu!
Įgyvendindami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 p...
 • Paskelbta: 2022-03-04
 • Kategorija: Svarbu!
Pagalba Ukrainai
 • Paskelbta: 2022-03-02
 • Kategorija: Svarbu!
Viena iš prevencijos priemonių – šviečiamoji veikla – visada gerai vertinama ir mokinių, i...
 • Paskelbta: 2021-12-27
 • Kategorija: Svarbu!
Mokinių psichinės, emocinės sveikatos stiprinimui