Moksleivių gyvensenos tyrimas

  • Paskelbė : Justinas Mickūnas
  • Paskelbta: 2024-06-21
  • Kategorija: Renginiai

Vaikų ir jaunimo sveikatos ugdymas Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo dokumentuose įvardijamas kaip prioritetinis švietimo tikslas. Pasaulio sveikatos organizacija pabrėžia, kad sveikos gyvensenos pagrindas yra pakankamas fizinis aktyvumas, sveika mityba ir gyvensena. Vievio gimnazijoje tinkamai sumodeliuota sportinė aplinka turi fiziniam vaikų judėjimui skatinantį poveikį. Moksleiviai turi visas galimybes ugdytis ir formuoti savo judėjimo įgūdžius. Gimnazijos valgykla tiekia palankų, tausojantį mokinių sveikatą maitinimą. Sveikatos stiprinimo klausimai svarstomi bendruomenės ir gimnazijos atstovų pasitarimų metu, rūpinamasi mokinių poreikiais.

Gegužės mėn. Vievio gimnazijoje, kaip ir visose šalies ugdymo įstaigose, buvo atliktas 5, 7 ir 9 (I gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimas (konfidencialumas buvo užtikrintas naudojant elektroninę anketos versiją). Klausimynas suderintas su Sveikatos apsaugos ministerija, standartizuotas bei suskirstytas į tris grupes, apimančias pagrindines gyvenimo sritis: laimingumą ir sveikatos vertinimą, sveikatos elgseną (fizinis aktyvumas, pasyvus laisvalaikis, mitybos įpročiai) bei rizikingą elgesį (psichoaktyvių medžiagų vartojimas, patyčios, saugumas supančioje aplinkoje).

Tyrimo apklausos rezultatai apibendrinami bei analizuojami Higienos instituto. 2016 m atliktas toks tyrimas atskleidė nemažai mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos problemų. Atsižvelgiant į problemines sritis galima numatyti tikslines veiklas, kurios padėtų išvengti galimų sveikatos problemų bei jų pasekmių ateityje. Gyvensenos rodiklių suvestinė pristatoma ir HBSC (angl. Health Behaviour in School-aged Children) mokyklinio amžiaus vaikų bei Lietuvos padėtis šių rodiklių atžvilgiu kitų HBSC dalyvaujančių šalių kontekste.

Vievio gimnazijoje ugdomas vaikų sąmoningumas augti sveikam, stipriam, tausoti ir stiprinti savo sveikatą. Svarbu nukreipti teisingu keliu, kad įgytos žinios, įgūdžiai teiktų pozityvų požiūrį ir elgesį, būtų reikšmingi bei skatintų sveikai bei aktyviai gyventi. Vievio gimnazijos bendruomenės dalyvavimas įvairiose sveikatinimo programose yra paskata visai mokyklos bendruomenei ieškoti vis naujesnių, inovatyvesnių sveiką gyvenseną ugdančių strategijų.

Violeta Kerševičienė, visuomenės sveikatos specialistė       

 

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos