Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių tarybos veiklos aprašas 2021-11-13 09:48:27 22.2 KB
Vievio gimnazijos nuostatai 2021-11-13 09:48:27 6.83 MB
Konkurso ,,Metų mokinys“ nuostatai 2021-11-13 09:48:27 14.48 KB
El.dienyno tvarkymo nuostatai 2021-11-13 09:48:27 20.56 KB
Mokytojų etikos kodeksas 2021-11-13 09:48:27 20.32 KB
Tvarkos
Mokinių pasiekimų ir individualios pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 87.32 KB
Mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 23.86 KB
Ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 18 KB
Žmogaus saugos programos integravimo į vidurinį ugdymą tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 66 KB
Mokinių individualių ugdymo planų rengimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 22.09 KB
Dalyko, kurso, modulio keitimo tvarkos aprašas 2023-10-05 13:48:48 23.9 KB
Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo tvarka 2023-06-02 09:32:27 32.29 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 26.68 KB
Vievio gimnazijos ilgalaikių planų, programų rengimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 22.83 KB
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 51 KB
Klasės auklėtojo veiklos aprašas 2023-06-02 09:32:27 36.55 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarka 2023-06-02 09:32:27 52 KB
Kultūros paso paslaugų įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-06-02 09:32:27 18.64 KB
Psichologinio smurto ir mobingo politika 2023-06-02 09:32:27 103.54 KB
Itampa darbe mazinanciu priemoniu nustatymo aprasas 2023-06-02 09:32:27 85 KB
Lygiu galimybiu politika 2023-06-02 09:32:27 78 KB
Socialinės pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 28.49 KB
Taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės nuotolinio mokymosi metu 2021-11-13 09:45:19 54.5 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2021-11-13 09:44:51 51.5 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2021-11-12 20:11:02 110 KB
Įsakymai
Įsakymas dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos sudėties Elektrėnų sav. Vievio gimnazijoje patvirtinimo 545.1 KB

Atnaujinta: 2022-09-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.50 – 15.35
 • 9. 15.45 – 16.30
Patyčių dėžutė